Gard og slekt.


                                                            Gard og slekt.


Vågå har ikkje noko bygdabok av typen gards- og slektshistorie. Mange har skrivi om gardar og buplassar medan andre har vore opptekne av slekt, og her gjev vi plass til å dele dette med andre. Både historia til den enkelte buplassen og historia til slekta er sett saman på ulike måtar. Ulike forfattarar kan ha ulike versjonar om den same garden, og i motsetning til ei bok er det enkelt å koma med korrigerte versjonar. Det er uråd å unngå at det vil finnast feil og manglar i framstillingane, det vil såleis berre vera positivt om lesarane kan gjeva tilleggsopplysningar til forfattarane.


Har du skrivi noko du vil dele med andre, noko du vil endre på, eller tillegg til det nedanfor,

kan du sende det til  post@vaagaa-historielag.org


Gardliste sortert grendavis.

      Eigedomar.

      Gardsnr.

                      Forfattar.
G. nr. 149.

-Knut Raastad.

G. nr. 8 og 9.

-Knut Raastad.

G. nr. 23 og 24

-Knut Raastad.

G. nr. 5, 6 og 7.

-Knut Raastad.

G. nr. 160

-Knut Raastad.

G. nr. 147 og 148.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 26.

-Knut Raastad.

G: nr. 143 og 144.

-Knut Raastad.

G. nr. 157, 158 og 159.

-Knut Raastad.

G. nr. 27, 28, 29 og 30.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 154.

-Knut Raastad.

G. nr. 31, 32 og 33.

-Knut Raastad.

G. nr. 14, 15, 16, 17 og 18.

-Knut Raastad.

G. nr. 155 og 156.

-Knut Raastad.

G. nr. 65.

-Knut Raastad.

G. nr. 10 og 11.

-Knut Raastad.

G. nr. 151, 152 og 153.

-Knut Raastad.

G. nr. 145 og 146.

-Knut Raastad.

G. nr. 101, 102 og 103.

-Knut Raastad.

G. nr. 135, 136, 137, 138 og 139.

-Knut Raastad.

G. nr. 141, 142 og 66.

-Knut Raastad.

G. nr. 25.

-Knut Raastad.

G. nr. 20.

-Knut Raastad.

G. nr. 150.

-Knut Raastad.

G. nr. 13 og 14.

-Knut Raastad.

G. nr. 161.

-Knut Raastad.


-Eirik Haugen.

G. nr. 1, 2, 3, og 4.

-Knut Raastad.

G. nr. 66.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 66.

-Knut Raastad.

G. nr. 67.

-Knut Raastad.

G. nr. 21 og 22.

-Knut Raastad.

Alfabetisk gardliste.

     Eigedom.

Gards / Bruksnr.

    Forfattar.

-Knut Raastad.

47/1

-Eirik Haugen.

81/1

-Knut Raastad.

80/1

-Knut Raastad.

80/2

-Knut Raastad.

81/2

-Knut Raastad.

89/5

-Knut Raastad.

70/1

-Knut Raastad.

70/2

-Knut Raastad.

68/7

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

3/8

-Knut Raastad.

2/4

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

84/3

-Knut Raastad.

68/1

-Knut Raastad.

69/2

-Knut Raastad.

71/7

-Knut Raastad.

69/7

-Knut Raastad.

96/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

57/3

-Eirik Haugen.


-Eirik Haugen.

91/1

-Knut Raastad.

92/1

-Knut Raastad.

99/3

-Knut Raastad.

77/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

89/6

-Knut Raastad.

188/3

-Knut Raastad.

69/1

-Knut Raastad.

69/5

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

97/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

78/4

-Knut Raastad.

26/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

73/3

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

93/1

-Knut Raastad.

140/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

71/1

-Knut Raastad.

72/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

67/1

-Knut Raastad.

32/4

-Eirik Haugen.

78/3

-Knut Raastad.

76/1

-Knut Raastad.

76/4

-Knut Raastad.

76/3

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

95/1

-Knut Raastad.

76/5

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

71/6

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

69/3

-Knut Raastad.

68/14

-Knut Raastad.

26/17

-Eirik Haugen.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

78/7

-Knut Raastad.

68/5

-Knut Raastad.

94/1

-Knut Raastad.

87/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

89/1

-Knut Raastad.

88/1

-Knut Raastad.

89/2

-Knut Raastad.

88/2

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

100/1

-Knut Raastad.

41/1

-Eirik Haugen.

42/2

-Eirik Haugen.

38/1

-Eirik Haugen.

46/1

-Eirik Haugen.

56/1

-Eirik Haugen.

72/5

-Knut Raastad.

87/4

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.

71/5

-Knut Raastad.

31/2

-Eirik Haugen.

79/2

-Knut Raastad.

98/1

-Knut Raastad.

68/3

-Knut Raastad.

93/2

-Knut Raastad.

78/1

-Knut Raastad.

78/5

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

91/2

-Knut Raastad.

100/2

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

99/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

98/2

-Knut Raastad.


-Eirik Haugen.

66/1

-Gunnar Ottosen.

90/1

-Knut Raastad.

90/2

-Knut Raastad.

90/4

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

82/1

-Knut Raastad.

172/1

-Knut Raastad.

73/9

-Knut Raastad.

73/1

-Knut Raastad.

73/5

-Knut Raastad.

73/10

-Knut Raastad.

86/1

-Knut Raastad.

85/1

-Knut Raastad.

182/1

-Knut Raastad.

78/8

-Knut Raastad.

89/4

-Knut Raastad.

78/2

-Knut Raastad.

75/1

-Knut Raastad.

74/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

83/1

-Knut Raastad.

84/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

79/1

-Knut Raastad.