Gard og slekt.


******************

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


  *****************

   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020


                                                        Gard og slekt.


Vågå har ikkje noko bygdabok av typen gards- og slektshistorie. Mange har skrivi om gardar og buplassar medan andre har vore opptekne av slekt, og her gjev vi plass til å dele dette med andre. Både historia til den enkelte buplassen og historia til slekta er sett saman på ulike måtar. Ulike forfattarar kan ha ulike versjonar om den same garden, og i motsetning til ei bok er det enkelt å koma med korrigerte versjonar. Det er uråd å unngå at det vil finnast feil og manglar i framstillingane, det vil såleis berre vera positivt om lesarane kan gjeva tilleggsopplysningar til forfattarane.


Har du skrivi noko du vil dele med andre, kan du sende det til

 post@vaagaa-historielag.org


       -Konfirmerte i Vågå hovedsokn

        1799-1880.                                                                     Eirik Haugen

      -Trolovede i Vågå 1769-1800

         Fra 1793 viede.                                                             Eirik Haugen

      - Manntall 1666 Vågå                                                     Eirik Haugen


    Alfabetisk  gardliste:


* Bakken.                           G.nr.    47/1.                                  Eirik Haugen.

* Brustugu.                                                                              Knut Raastad.

* Flåten.                            G.nr.     96/1.                                 Knut Raastad.

* Gammel Anneslette.                                                             John Amundgaard.

* Gardshaugen.                                                                      Eirik Haugen.

* Grovdalen.                      G.nr.     99/3.                                Knut Raastad.

* Groven.                           G.nr.     77/1.                                Knut Raastad.

* Græske-kari`s plass.                                                            Knut Raastad.

* Heggerusten.                   G.nr.    188/3.                              Knut Raastad.

* Ingestugu.                                                                             John Amundgaard.

* Kattholet.                                                                             Knut Raastad.

* Kapteinhagen.                                                                      Knut Raastad.

* Kleiven øvre.                                                                        Knut Raastad.

* Kristengard og Allergott.                                                     John Amundgaard.

* Lauvruststugu.                                                                      John Amundgaard.

* Langrusten.                                                                           Knut Raastad.

* Liaruste.                                                                                John Amundgaard.

* Megardsplassen.                G.nr. 32/4.                                  Eirik Haugen.

* Midtli.                                G.nr. 78/3.                                  Knut Raastad.

* Nebbneset.                         G.nr.   95/1.                                Knut Raastad.

* Nystugu.                                                                                John Amundgaard.

* Næbneshaugen.                                                                     Knut Raastad.

* Næbneshaugen søre.                                                             Knut Raastad.

* Odden.                                                                                  John Amundgaard.

* Ommon-Lykkja.                                                                    John Amundgaard.

* Perstugu.                                                                              Knut Raastad.

* Pillarvikhaugen.                                                                   John Amundgaard.

* Randen nordre.                                                                    John Amundgaard.

* Ringneset Nørdre.              G.nr.   68/14.                             Knut Raastad.

* Ruste.                                                                                   John Amundgaard.

* Rusten.                                                                                 John Amundgaard.

* Sagrusten-Skreppholet.      G.nr.    94/1.                              Knut Raastad.

* Sandviken.                          G.nr.   100/1.                            Knut Raastad.

* Siem.                                   G.nr.   41/1.                              Eirik Haugen.

* Siem lille.                           G.nr.   42/2.                              Eirik Haugen.

* Skinnet i Skogbygda.          G.nr.    38/1                               Eirik Haugen.

* Skjedsvold nordre.              G.nr.    46/1.                             Eirik Haugen.

* Skjerstulen.                         G.nr.    56/1.                             Eirik Haugen.

* Skultbakken.                       G.nr.    87/4.                             Knut Raastad.

* Sletten.                                                                                John Amundgaard.

* Steindalen.                         G.nr.    31/2.                             Eirik Haugen.

* Storsteinrusten.                 G.nr.    98/1.                              Knut Raastad.

* Svastugu.                           G.nr.    93/2.                              Knut Raastad.

* Sveum øvre.                       G.nr.    78/1.                              Knut Raastad.

* Sveum nedre.                     G.nr.    78/5.                              Knut Raastad.

* Sørhaugen.                                                                          John Amundgaard.

* Taulstadskriu.                                                                     John Amundgaard.

* Tassmyrhaugen.                 G.nr.  91/2.                               Knut Raastad.

* Trolldalen.                         G.nr.  100/2.                             Knut Raastad.

* Trolldalen Nørdre.                                                              Knut Raastad.

* Trælviken.                         G.nr.    99/1.                              Knut Raastad.

* Tursletten.                         G.nr.    98/2.                             Knut Raastad.

* Tøfte nedre i Skårvangen.                                                  Eirik Haugen.

* Ullinsvin.                           G.nr    66/1.                             Gunnar Ottosen.

* Ulsbustugu.                       G.nr.   172/1.                           Knut Raastad.

* Vetlberget.                         G.nr.   182/1.                           Knut Raastad.

* Vetlehagen nørdre.            Gnr.    78/8.                             Knut Raastad.

* Øygarden mitti.                                                                  John Amundgaard.

* Øygarden nere.                                                                  John Amundgaard.

* Øygarden øvre.                                                                  John Amundgaard.