Gard og slekt.


                                                            Gard og slekt.


Vågå har ikkje bygdabok i form av gard- og slektshistorie. Men på 1970- og 1980-talet vart det samla opplysningar til slik historie ved avskrifter av tingbøker samt systematisering av familiar frå kyrkjebøker og folketeljingar. Dette er tilgjengeleg på Opplandsarkivet avd. Vågå i Ullinsvin. Ved å bruke dette samt digitale grunnbøker, folketeljingar og kyrkjebøker kan ein setja saman opplysningar for kvar gard. Tinglysingar og skifter er mest knytte til matrikulerte bruk og i tidleg tid var det ikkje mange husmannsplassar. Mange har gjordt ein del arbeid med systematisering av slekter. Det andre har funne kan brukast i staden for å gå til primærkjelder.

 

Namn på plassar og personar kan ha hatt ulike skrivemåtar, og det er i denne framstillinga ikkje brukt noko konsekvent rettskriving. Alder og fødselsår kan i kjeldene vera oppgjeve berre omtrentleg, dette fører til at årstal ikkje alltid er nøyaktige og dette er ikkje alltid forsøkt sjekka mot andre kjelder. Ellers vil det vera ein god del manglar om personar, meir undersøkjing av kjelder vil gje meir informasjon. Det er ønskje om å få attendemelding om feil og manglar.Har du skrivi noko du vil dele med andre, noko du vil endre på, eller tillegg til det nedanfor,

kan du sende det til  e.post 


Gardliste sortert grendavis.

      Eigedomar.

      Gardsnr.

                      Forfattar.
G. nr. 149.

-Knut Raastad.

G. nr. 8 og 9.

-Knut Raastad.

G. nr. 23 og 24

-Knut Raastad.

G. nr. 5, 6 og 7.

-Knut Raastad.

G. nr. 160

-Knut Raastad.

G. nr. 147 og 148.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 26.

-Knut Raastad.

G: nr. 143 og 144.

-Knut Raastad.

G. nr. 157, 158 og 159.

-Knut Raastad.

G. nr. 27, 28, 29 og 30.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 154.

-Knut Raastad.

G. nr. 31, 32 og 33.

-Knut Raastad.

G. nr. 14, 15, 16, 17 og 18.

-Knut Raastad.

G. nr. 155 og 156.

-Knut Raastad.

G. nr. 65.

-Knut Raastad.

G. nr. 10 og 11.

-Knut Raastad.

G. nr. 151, 152 og 153.

-Knut Raastad.

G. nr. 145 og 146.

-Knut Raastad.

G. nr. 101, 102 og 103.

-Knut Raastad.

G. nr. 135, 136, 137, 138 og 139.

-Knut Raastad.

G. nr. 141, 142 og 66.

-Knut Raastad.

G. nr. 25.

-Knut Raastad.

G. nr. 20.

-Knut Raastad.

G. nr. 150.

-Knut Raastad.

G. nr. 13 og 14.

-Knut Raastad.

G. nr. 161.

-Knut Raastad.


-Eirik Haugen.

G. nr. 1, 2, 3, og 4.

-Knut Raastad.

G. nr. 66.

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

G. nr. 66.

-Knut Raastad.

G. nr. 67.

-Knut Raastad.

G. nr. 21 og 22.

-Knut Raastad.

Alfabetisk gardliste.

     Eigedom.

Gards / Bruksnr.

    Forfattar.

-Knut Raastad.

47/1

-Eirik Haugen.

81/1

-Knut Raastad.

80/1

-Knut Raastad.

80/2

-Knut Raastad.

81/2

-Knut Raastad.

89/5

-Knut Raastad.

70/1

-Knut Raastad.

70/2

-Knut Raastad.

68/7

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

3/8

-Knut Raastad.

2/4

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

84/3

-Knut Raastad.

68/1

-Knut Raastad.

69/2

-Knut Raastad.

71/7

-Knut Raastad.

69/7

-Knut Raastad.

96/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

57/3

-Eirik Haugen.


-Eirik Haugen.

91/1

-Knut Raastad.

92/1

-Knut Raastad.

99/3

-Knut Raastad.

77/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

89/6

-Knut Raastad.

188/3

-Knut Raastad.

69/1

-Knut Raastad.

69/5

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

97/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

78/4

-Knut Raastad.

26/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

73/3

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

93/1

-Knut Raastad.

140/1

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

71/1

-Knut Raastad.

72/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.

67/1

-Knut Raastad.

32/4

-Eirik Haugen.

78/3

-Knut Raastad.

76/1

-Knut Raastad.

76/4

-Knut Raastad.

76/3

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

95/1

-Knut Raastad.

76/5

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

71/6

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

69/3

-Knut Raastad.

68/14

-Knut Raastad.

26/17

-Eirik Haugen.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

78/7

-Knut Raastad.

68/5

-Knut Raastad.

94/1

-Knut Raastad.

87/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

89/1

-Knut Raastad.

88/1

-Knut Raastad.

89/2

-Knut Raastad.

88/2

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

100/1

-Knut Raastad.

41/1

-Eirik Haugen.

42/2

-Eirik Haugen.

38/1

-Eirik Haugen.

46/1

-Eirik Haugen.

56/1

-Eirik Haugen.

72/5

-Knut Raastad.

87/4

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-Knut Raastad.

71/5

-Knut Raastad.

31/2

-Eirik Haugen.

79/2

-Knut Raastad.

98/1

-Knut Raastad.

68/3

-Knut Raastad.

93/2

-Knut Raastad.

78/1

-Knut Raastad.

78/5

-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

91/2

-Knut Raastad.

100/2

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

99/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

98/2

-Knut Raastad.


-Eirik Haugen.

66/1

-Gunnar Ottosen.

90/1

-Knut Raastad.

90/2

-Knut Raastad.

90/4

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

82/1

-Knut Raastad.

172/1

-Knut Raastad.

73/9

-Knut Raastad.

73/1

-Knut Raastad.

73/5

-Knut Raastad.

73/10

-Knut Raastad.

86/1

-Knut Raastad.

85/1

-Knut Raastad.

182/1

-Knut Raastad.

78/8

-Knut Raastad.

89/4

-Knut Raastad.

78/2

-Knut Raastad.

75/1

-Knut Raastad.

74/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.

83/1

-Knut Raastad.

84/1

-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-Knut Raastad.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.


-John Amundgaard.

79/1

-Knut Raastad.