Arkiv 2022

Året 2022

Kveldsseto i Jutulheimen

    Fiskevatn utenfor allfarveg

     v/Morten Wangen


Onsdag 14. desember 2022 kl. 19.00.


I et historisk perspektiv har fisken fra høgfjellet vært en viktig del av eksistensgrunnlaget til folk i distriktet. Krigen i Ukraina, pandemi, klimakrise har gitt økt fokus på matberedskap og sjølforsyning. En viktig del av spisskammerset vårt ligg i fjellet. Stuttreist mat er dessuten god miljøpolitikk.

 

Onsdag den 14. desember kjem Morten Wangen og held foredrag om boka si «Fiskevatn utenfor allfarvegi Skåbufjellet og østre del av Jotunheimen»


Hovedmålsettinga var å lage ei praktisk guide bok for den som ønsker å dra på fisketur. Boka tar også for seg tema som kultivering fjellvatna og konservering av fisk. Herunder kaldrøyking og nedlegging av råkåfisk. Det er viktig at kunnskap og tradisjoner holdes i hevd.

 

Morten vil vise en serie med bilder der det også vil bli et tilbakeblikk på kraftutbygginga av Vinstra-vassdraget og hvordan utbygginga påvirka fiske. Målt mot samfunnets nytteverdi tapte fiskeressursene i kampen mot kraftutbygginga.

 


For den som er interessert blir det også mulighet for å kjøpe boka til Morten.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. november 2022 kl. 19.00.

 

  Boklansering

«Sætrene i Vågå»

 

Kaffeservering.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 9. november 2022 kl. 19.00.

 

Årbok for Gudbrandsdalen

v/redaktøren Geir Beitrusten


* 90 år sidan fyrste årboka kom

* Presentasjon av årboka for 2022

* Ståtarkongar (bygdavektarar) i Gudbrandsdalen                                                                                                           

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00.

 

Kvinnehandverk på 1600-talet

Gjensyn med ei mønstring i Vågå i 1995

 v/Ivar Teigum

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen i sommar

Onsdag 20. Juli kl. 19:00

Jakup Skjedsvoll kjem denne kvelden for å fortelja om arkeologiske utgravingar i Gudbrandsdalen.

Arkeologiske utgravingar for E-6 på Fron - kva fortel dei oss om Vågå?

   **********************

Onsdag 13. Juli  Kl.19:00

Hanna Resvoll-Holmsen.

Gunnar Sandbo vil denne kvelden vise frem postkort Hanna og mannen har sendt og fått. Mange har Hanna skrevet og sendt til sin mann. Han vil også vise bilder fra Nasjonalbibliotekets samling.

Gunnar vil også vise en serie bilder fra Vågå og Lom som er tatt i 1865.

  *************************

Onsdag 6. Juli 2022 kl. 19:00

Gunvor Ahlberg fra Sverige var i lengre perioder i Vågå. Hun har tatt mange dokumentasjonsfoto fra tiden ca.1960 til 1980 som Kjell Løkken vil presentere denne kvelden.
Disse bildene har ikke vært vist før!

  *************************

Onsdag 29. juni 2022 kl.

19.00

Konsert i Jutulheimen!

Folkemusikaren Rasmus Kjorstad kom i april ut med si fyrste soloplate.

  **********************

Onsdag 22. juni kl.19:00

 Nytt frå arkivet og gjenstandssamlinga.

 I kveld vil Kristin Akslen Hagen og Eirik Haugen vise fram kva som er innkome av nytt dette året.

 ***********************

Den fyrste

onsdag 15. juni kl. 19.00

med Trond Ole Haug om folkemusikkbygda Vågå.

 ***********************

Årsmøte


Innkalling til årsmøte i Jutulheimen onsdag 20. april 2022 kl. 19.00.


Sakliste:

  1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Innkomne saker
  6. Val av 1 styremedlem for 3 år

    Val av 3 varamedlemmar til styret

    Val av styreleiar og nestleiar

    Val av 2 revisorar

    Val av ny valkomite

  1. Kontingent

Kanskje tek vi litt om eit historisk tema:

 

Ferdselsvegane i fjellet

Vi ser på gamle kart frå 1800-talet som viser omfattande innteikning

av korleis ferdselsvegane gjekk, både til sæterområdene og elles.

 

Bildet er frå Storvikssætra som var ein mykje brukt kvilingsstad.

Jutulheimen utleige.

Jutulheimen har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


All henvendelsar og avtaler kan gjerast med


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no

Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Melding til webansvarlig her under.