Historielaget.

Historielaget.  - Lover for Vågå Historielag finn du her:


  - Årsmeldingane finn du her:  2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013-

 

    2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 20182019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 -


 


  Styret består av:


  * Knut Raastad, styreleiar. Tlf  90089252.      E.post


  * Dag Aasheim, nestleiar.      E.post


  * Elin Grev.


  * Jørgen Johs. Hagen.

 

  * Rønnaug Siem Hammer.


  Varamedlemmar i styret:


  * Ola Stokstad.


  * Ågot Råstad.


  * Mette Vårdal.


  Revisorar:


  * Einar Hårstad.


  * Astrid Sandbu.