Prestgardshagen


******************

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90530671.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


  *****************

   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

     Vipps: 520188.

      Prestgardshagen

            For kontakt med gruppa:
Leiar Kari Hølmo Holen - tlf.  90736129
Magnhild Råstad - tlf.  45887803
Live Hosar - tlf.  99693825

 Prestgardshagen er ein del av Vågå Historielag, med eige delstyre og eige budsjett. Formålet med å gjenskape prestgardshagen i Vågå er å finne fram kulturverdiar som har vore skapt av forskjellige prestefamiliar gjennom fleire hundre år og at denne unike kulturhistoria skal kunne formidlast vidare inn i framtida.
 Og å vise at gamle hagar er levande kulturminne, som kan gje glede og inspirasjon til den enkelte av oss i dag.
Det er Unn og Birger Bostad som har vore primus motorar for å få dette til, Unn er dotter av tidlegare prest i Vågå – Ivar Sjåstad.
Det er i 2019 26 frivillige som deltar i stell av hagen.

 

I prestgardshagen er statuett av

Ole Bull på plass, gåve gjeve av

Unn og Birger Bostad.

Årsmelding for Prestgardshågån finn du her:

 -2021-