Framsida.


******************

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


  *****************

   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 150,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Årsmøte


                       Jutulheimen


          Onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00.

 

Sakliste:

 1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Innkomne saker
 6. Val av 2 styremedlemmar for 3 år

        -Val av 3 varamedlemmar til styret

        -Val av styreleiar og nestleiar

        -Val av 2 revisorar

        -Val av ny valkomite

     7. Kontingent

 


Gard og slekt

Etter årsmøtet ser vi på slekter og garddelingar på Stokstad m/Nesset, delingar og saman-slåingar av Sandbusgardane, Kleppeområdet med Bråtå, Åsen, Jukulen m.m., bruka frådelte frå Valde mellom Tessa og Arnøygarden, samt oppdelinga av Rottem. Kanskje blir det meir viss vi får tid.


**********************************

Fotoarkivet

Vågå Historielag vil vise sitt fotoarkiv på Flickr.com. Mange bilder er alt lastet opp og flere kommer. Link til dette fotoarkivet ligger i menyen her. Utforsk og kos dere.





*****************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen, v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på bok av Trygve Hesthagen og Einar Kleiven.

 

Trygve Hesthagen vil fortelja om fisking i Vågå gjennom tidene.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

***************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

         Orgla i Vågåkyrkja

Onsdag 11. januar 2023 kl. 19.00.

I Vågåkyrkja har det gjennom tidene vore fleire orgel.

Kari Aasgaard og Dag Valde Aasheim fortel historia om desse.

* orgel på 1800-talet

* fleire orgel på 1900-talet

* nytt orgel i 2002; treskjæring, måling og tilpasning i kyrkja

* freding av det gamle orgelet

* korleis kan historielaget ta vare på det freda orgelet?


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

***************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

    Fiskevatn utenfor allfarveg

     v/Morten Wangen


Onsdag 14. desember 2022 kl. 19.00.


I et historisk perspektiv har fisken fra høgfjellet vært en viktig del av eksistensgrunnlaget til folk i distriktet. Krigen i Ukraina, pandemi, klimakrise har gitt økt fokus på matberedskap og sjølforsyning. En viktig del av spisskammerset vårt ligg i fjellet. Stuttreist mat er dessuten god miljøpolitikk.

 

Onsdag den 14. desember kjem Morten Wangen og held foredrag om boka si «Fiskevatn utenfor allfarvegi Skåbufjellet og østre del av Jotunheimen»


Hovedmålsettinga var å lage ei praktisk guide bok for den som ønsker å dra på fisketur. Boka tar også for seg tema som kultivering fjellvatna og konservering av fisk. Herunder kaldrøyking og nedlegging av råkåfisk. Det er viktig at kunnskap og tradisjoner holdes i hevd.

 

Morten vil vise en serie med bilder der det også vil bli et tilbakeblikk på kraftutbygginga av Vinstra-vassdraget og hvordan utbygginga påvirka fiske. Målt mot samfunnets nytteverdi tapte fiskeressursene i kampen mot kraftutbygginga.

 


For den som er interessert blir det også mulighet for å kjøpe boka til Morten.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

***************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. november 2022 kl. 19.00.

 

  Boklansering

«Sætrene i Vågå»

 

Kaffeservering.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå historielag

***************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 9. november 2022 kl. 19.00.

 

Årbok for Gudbrandsdalen

v/redaktøren Geir Beitrusten


* 90 år sidan fyrste årboka kom

* Presentasjon av årboka for 2022

* Ståtarkongar (bygdavektarar) i Gudbrandsdalen                                                                                                           

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

********************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00.

 

Kvinnehandverk på 1600-talet

Gjensyn med ei mønstring i Vågå i 1995

 v/Ivar Teigum

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

******************************************

Kveldsseto i Jutulheimen i sommar

Onsdag 20. Juli kl. 19:00

Jakup Skjedsvoll kjem denne kvelden for å fortelja om arkeologiske utgravingar i Gudbrandsdalen.

Arkeologiske utgravingar for E-6 på Fron - kva fortel dei oss om Vågå?

   **********************

Onsdag 13. Juli  Kl.19:00

Hanna Resvoll-Holmsen.

Gunnar Sandbo vil denne kvelden vise frem postkort Hanna og mannen har sendt og fått. Mange har Hanna skrevet og sendt til sin mann. Han vil også vise bilder fra Nasjonalbibliotekets samling.

Gunnar vil også vise en serie bilder fra Vågå og Lom som er tatt i 1865.

  *************************

Onsdag 6. Juli 2022 kl. 19:00

Gunvor Ahlberg fra Sverige var i lengre perioder i Vågå. Hun har tatt mange dokumentasjonsfoto fra tiden ca.1960 til 1980 som Kjell Løkken vil presentere denne kvelden.
Disse bildene har ikke vært vist før!

  *************************

Onsdag 29. juni 2022 kl.

19.00

Konsert i Jutulheimen!

Folkemusikaren Rasmus Kjorstad kom i april ut med si fyrste soloplate.

  **********************

Onsdag 22. juni kl.19:00

 Nytt frå arkivet og gjenstandssamlinga.

 I kveld vil Kristin Akslen Hagen og Eirik Haugen vise fram kva som er innkome av nytt dette året.

 ***********************

Den fyrste

onsdag 15. juni kl. 19.00

med Trond Ole Haug om folkemusikkbygda Vågå.

 ***********************

*********************************************

Årsmøte


Innkalling til årsmøte i Jutulheimen onsdag 20. april 2022 kl. 19.00.


Sakliste:

 1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Innkomne saker
 6. Val av 1 styremedlem for 3 år

    Val av 3 varamedlemmar til styret

    Val av styreleiar og nestleiar

    Val av 2 revisorar

    Val av ny valkomite

 1. Kontingent

Kanskje tek vi litt om eit historisk tema:

 

Ferdselsvegane i fjellet

Vi ser på gamle kart frå 1800-talet som viser omfattande innteikning

av korleis ferdselsvegane gjekk, både til sæterområdene og elles.

 

Bildet er frå Storvikssætra som var ein mykje brukt kvilingsstad.

********************************************

                          Kjøkken i Jutulheimen

Vågå Historielag vil ha nytt kjøkken i Jutulheimen.

Sparebankstiftelsen har gjeve kr 100000,-


Vi treng meir og forsøker med ein innsamlingsaksjon gjennom "Spleis".


https://spleis.no/209296



Helsing

Vågå historielag

styret

********************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. desember 2021 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen 

v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på ny bok av Trygve Hesthagen og

Einar Kleiven.


Inngang inkl. kaffe kr. 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

******************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 10. november 2021 kl. 19.00.


  Presten Johan Storm

v/Johan Storm Munch

Johan Storm, prest i Vågå 1745-1776

-om han og hans familie, en viktig familie for Vågå.

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Ullinsvin.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

******************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00.


Livet på sætra

Eldre budeier fortel om livet på sætra,

i samtale med Eirik Haugen

- Full drift på dei fleste sætrene på 1950- og 60-talet

- Eit eige samfunn på sætrene – barna var ofte med mora på sætra

- Stell av dyra – handmjølking eller mjølkemaskin?

- Mjølkebilen – frakt av både mjølk og folk

- Sæterslått og høykjøring

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

******************************************

Bildet viser Ragna Sveum som mjølkar geit.

Kveldsseto i Jutulheimen

 Torsdag 2. september 2021 kl. 18.00.


Vandring til Tingsvasletta –

1000 år etter kristningsferda til Olav den heilage


Guida vandring til Tingsvasletta der Olav Digre etter segna heldt ting med vagverane.

Samling i Jutulheimen etterpå der Ola Grøsland fortel om åsatru og kristendom.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Mållaget Ivar Kleiven og Vågå historielag

*******************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 11. august 2021 kl. 19.00.


   Plantefarging

v/Bjørg Schultz og Elin Hestdal Grev.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

For 4000 år sidan hadde kinesarane både raude og blå farger på klede dei hadde. I oldtidsgraver finst det nesten alltid restar av tekstilar farga med planter.

No skal vi får vere med inn i eventyret om plantefarging og lære oss korleis det går an å få til fine fargar av plantar vi finn i naturen.

Bjørg Schultz er rådgjevar i studieforbundet kultur og tradisjon. Ho driv verksemda Mangesysleriet og er handverkar i Norges husflidslag med tekstil i naturmateriale som hovudområde.

Elin Hestdal Grev er aktiv i Vågå husflidslag og produsent av handverksprodukter.

Dei to deler av kunnskapen sin og vil syne fram prosessen med plantefarging.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 4. august 2021 kl. 18.00.


Musikk og magi med

Huldra Hildur.

Aslak Brimi, Mari Midtli m.fl.


Framsyninga foregår ute på tunet.

Inngang inkl. kaffe kr 150,-.

Huldra Hildur er ei barneforstilling der vi blir med huldra Hildur til fjells med song og musikk. Barneplata med same namn er spelemannsnominert.

Frå omtale på folkemusikk.no: "Skal vi kalle det en naturmystisk barnemusikal fra byen og fjellet? (...) Forfatterdebutant Aslak Brimi har lykkes med å lage ei historie i ord og toner som bør treffe barn både i by og bygd - en fortelling som også kan gi dagens travle småbarnsforeldre ett og annet å tenke over."

Tekst og musikk er av Aslak Brimi. Vi er så heldige å ha fått forestillinga til Jutulheimen og Kveldsseto.

Dei medvirkande er i tillegg til Brimi, Mari Midtli med sang og som huldra, Mads Erik Odde på trekkspel, Even Lusæter som forteljar, og Pål Svindland og Espen Wensaas som musikarar.

Foto: Tom Erik Solstad/Fjuken

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 28. juli 2021 kl. 19.00.


Var norddølane "noko for seg sjølv"?


v/ Jakup Skjedsvoll


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi får høyre om kvar grensa gjekk mellom Norddalen og Sørdalen, og nokre tankar om korfor ho gjekk der.

Jakup Skjedsvoll frå Vågå er cand. agric, og pensjonert jordskiftedommar. Han har skrive ei rekkje artiklar i lokalhistoriske årbøker, særleg om utmark, stadnamn og slektshistorie. Denne kvelden vil Skjedsvoll snakke om kvar grensa gjekk mellom nord- og sørdalen i mellomalderen.

Grensa mellom nord og sør i Gudbrandsdalen var sagt å gå ved "Rost", og det har vore usemje om kvar dette var.

Skjedsvoll drøftar dette ut frå opplysningar om gardar og grender som er sagt å liggje sør og nord for grensa, og ut frå ulik skattlegging i Norddalen og Sørdalen. Han ser også på kvar grensa naturleg kunne gå, og ikkje minst sjølve namnet "Rost" og kvar det kunne liggje. Han kjem også inn på det gamle vegsystemet nordover frå det sentrale maktsenteret i dalen, på Sør-Fron.

Oversiktbildet er frå grenseområdet ved Harpefossen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 21. juli 2021 kl. 19.00.


Rakels vevnad

v/ Hans Jacob Dahl.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Bli med på ei reise gjennom Rakel Onsum Bergs produksjon av bildevev.

Onsum Bergs vevkunst er aktuell som ein del av sommarutstillingane i galleri Ullinsvin i Vågå.

Gjennom Kveldsseto blir vi også kjente med dei arbeida som ikkje blir vist fram i utstillinga.

Reiseleiar er Hans-Jacob Dahl, mangeårig sokneprest i Dovre, og sidan 2010 leiar av Pilegrimssenteret Dovrefjell.
Han har kjent Rakel gjennom mange år, og arbeidde saman med henne da ho vov fire klede til preikestolen i Dombås kyrkje på 1990-tallet.

Kleda gjekk tapt i brannen 20. februar 2020.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 14. juli 2021

kl. 19.00.


   Nytt frå arkivet

v/ Kristin Akslen Hagen


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi tek stadig imot nye arkiv ved Gudbrandsdalsmusea sitt dokumentasjonssenter

for Nord-Gudbrandsdal.

Mellom anna har vi fått inn eit heilt års arbeidsrekneskap for ein hest!

Denne kveldsseto får vi høyre avdelingsledar Kristin Akslen Hagen fortelje om skattane folk let oss ta vare på.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 7. juli 2021

kl.19.00.


Fel-Jakup 200 år

Ivar Teigum fortel


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

I år er det 200 år sidan Fel-Jakup vart fødd i Skjåk. Fel-Jakub var rekna som ein meisterspelemann på flatfele. Han har hatt stor innverknad på folkemusikken i midt-Norge.

Ivar Teigum er historikar og tidlegare lektor frå Skjåk. Han vil fortelje meir om Fel-Jakup denne Kveldsseto.

På biletet ser du bautaen som var reist til 100-årsminnet i 1921. Bautaen er hogd ut av fjellmannen Svein Kvitingen. Foto: Per Steinar Løkken

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. juni 2021 kl. 19.00


  Vågå – Norges Hollywood.

  Bent Kvalvik.


  Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Forskingsbibliotekar Bent Kvalvik i film- og kringkastingsseksjonen ved Nasjonalbiblioteket fortel om Vågå som populær opptaksstad for norske og utanlandske filminnspelingar gjennom tidene, frå stumfilmens urtid og heilt fram til nesten våre dagar.

Kvalvik har i over 20 år, arbeidd med restaurering og formidling av eldre norsk filmmateriale, og presentert sjeldne norske filmar på filmfestivalar i inn- og utland.

Biletet er frå den tyske filmen «Peer Gynt» og syner skodespelar (i tittelrolla) Hans Albers. Filmen er frå 1934 med regi av Fritz Wendhausen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

****************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 30. juni 2021

kl. 19.00.


Frå reinsdyrtå til Castagnari.

gamle instrument.

Tom Willy Rustad og

Stein Villa


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

To av Norge sine beste formidlarar av musikk på gamle instrument tar oss med på ei musikalsk reise frå menneskeskapt lyd i steinalderen og fram til tradisjonsmusikk i vår tid. På vegen blir vi mellom anna betre kjent med Leif Løchen som budde på Valbjør i Vågå, ein av pionerane i norsk folkemusikkmiljø som i år ville vorte 100 år.

Stein Villa har ansvar for tradisjonsmusikkarkivet for Gjøvik og Toten i Mjøsmuseet.
Tom Willy Rustad har tilsvarande stilling for midt-Gudbrandsdalen i Gudbrandsdalsmusea.

Stein Villa formidlar folkemusikk til barnehagar og skuler, høgskuler og universitet. I tillegg er han ein allsidig musikar som held konsertar og kurs i inn- og utland.

Rustad er ein av landets fremste og mest allsidige folkemusikkutøvarar både som utøvar, pedagog og komponist. Han er ein del av gruppa Kvarts som mellom anna har vunne fleire spelemannsprisar, stått bak fleire tingingsverk og turnert i inn- og utland. Rustad har vore lærar ved dei fleste utdanningsinstitusjonane i Norge og har gitt ut lærebøker i toraderspel.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


*************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00.

Vågåleikje frå jubilerande spelmenn.

Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


I knapt nokor bygd finn vi fleire spelemenn enn i Vågå i tiåra etter krigen, og mange av desse har jubileum i fjor og i år.

Dette gjeld mellom anna Ola Opheim og Pål Skogum.

Dette blir hovudtemaet for konserten i Jutulheimen den 16. juni med Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.

Her blir det spelt mange gamle leikje, også knytt til slaget i Kringen i 1612.

 

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

                   Ord og strengar enkelt kopla

Onsdag 9. juni 2021 kl. 19.00.


Tore Jørgen Rødølen og Ingrid Løkken.

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Orda er det Ingrid Løkken som står for, ho les frå eiga bok – Enkel kopling. Tore Jørgen Rødølen spelar på mange strenger, ja, han spelar her både fele, cello, nyckelharpe og hardingfele. Dels les og spelar dei kvar for seg, og så er det nokre fellesnummer.


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

****************************************

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag