Velkommen til

    Vågå Historielag

                                                                                                                                                 
Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90530671.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


*******************

   


   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

 

                   Kveldsseto i Jutulheimen


           Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen -

   med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.


Onsdag 8. juli kl. 19.00


Vågå er ei av dei mest fotograferte bygdene i Noreg - og pryda mange postkort

tidleg i førre århundre.

Gunnar Gjesling Sandbo viser og fortel i kveld historia bak mange datostempla

Vågå-motiv.

Ei reise frå Taulstadskriu til Tessanden og vidare bortover fjellet til Gjende.

Velkomen til kveldsseto!

Kaffeservering.

Inngang 100 kr.

 

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS i samarbeid med Vågå historielag


**********************************************************************

                  

                     Kveldsseto i Jutulheimen


                   og årsmøte i Vågå historielag


Onsdag 11. mars 2020 kl. 19.00.

Foredrag av Ole Kristian Ødegård
Skia som var med å forme Norges selvstendighet
Foredraget handler om den historiske bakgrunnen til

Langskia (lauparskia) og Andorskia
på 1700 og 1800 tallet i Norge i både i Østerdalen og

i Nord-Gudbrandsdalen, og om min
tilnærming til skitypen gjennom å lage skiene og i praktisk bruk.

Kaffespleis.
Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag


**********************************************************************


                       Kveldsseto i Jutulheimen


Foredrag av Johan Storm Munch
"Ole Bornemann Bull og Vågå"

Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00.


Kva kan dokumenterast?

Kaffespleis.
Alle velkomne!
Edvard Storm er nært knytta til folkemusikken gjennom sine dølaviser, han var bror til Gidsken, bestemor til Ole Bull. Og Ole Bull-statuetten som vart avduka i Ullinsvin i 2019.Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag*****************************************************************************************

                         

                      Kveldsseto i Jutulheimen


           "Ibsen og Vågå"  Foredrag av Astrid Sæther


Førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Oslo, Senter for Ibsen-studier

*Peer Gynt har motiv og historie frå Nord-Gudbrandsdalen
*Besseggen og bukkerittet
*Kjeldegransking på Sve

Onsdag 8. januar 2020 kl. 19.00.


Kaffespleis.
Alle velkomne!                                                                         

                                                                                                              Bildet viser gipsbyste i Jutulheimen

                                                                                                              laga av Jo Visdal.Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag


**********************************************************************

                    

                     Kveldsseto i Jutulheimen


                                Godbitar frå arkivet


Opplandsarkivet avdeling Vågå er ein del av Gudbrandsdalsmusea og flytte i 2018 frå gammelbanken til Ullinsvin. Arkivet vart oppretta i 1983 med grunnlag i dokumenta som alt var samla. Ivar Kleiven starta sist på 1800-talet å samle inn dokument i privat eige, og dette arbeidet vart vidareført av privatpersonar og historielag. Seinare er folkemusikkarkivet vorte ein viktig del av den omfattande samlinga.


Onsdag 11. desember 2019 kl. 19.00.


Denne kvelden blir det plukka fram ulike godbitar:
-Folkemusikkopptak
-Filmopptak
-Lydintervju
-Bilder
-Anna arkivmateriale


Kaffespleis.
Alle velkomne!                                                                     Ola Flaten


Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag

**********************************************************************                       

                        Kveldsseto i Jutulheimen


             Lansering av Årbok for Gudbrandsdalen 2019.


                 Presentasjon boka.

Ivar Teigum held foredrag om Gudbrandsdal historielag Dølaringen

som er 100 år i år.
Lokalhistorisk arbeid i 100 år
-Skipingsmøtet - kven var dei alvorlege menn?
-Tidsskriftet Bygd og Bonde, Kråbølboka og Schønings reise.
-Ivar Kleiven og den munnlege overleveringa.
-Frå boklege syssel til handling lokalt.
-Målpolitisk bløming – Dølaringen.
-Dølaringen og Gudbrandsdalens Historielag.
-Aksel Hattestad, Martinus Høgåsen og Einar Hovdhaugen
-Ola Martinus Høgåsen var formann i Dølaringen og redaktør i årboka frå 1945 til 1964.
-Gard og ætt.
-Krigen og gudbrandsdølen.
-Frå bygdehistorie til lokalhistorie
-Møtet med eit større mangfald.
-Kan hundreåringar hoppe? – ein ettertanke


-Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00.


Kaffespleis.
Alle velkomne!                                                        

                                                                                                       Ivar Kleiven, Gudbrandsdalens Snorre,

                                                                                             var med på å stifte Gudbrandsdal historielag i 1919.


                                         

   

Ola Martinus Høgåsen var formann i Dølaringen

og redaktør i årboka frå 1945 til 1964Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdal historielag Dølaringen og Gudbrandsdalsmusea.


 *********************************************************************                   

                   Kveldsseto i Jutulheimen


 Treskjæring og treskjærarar i Ottadalen ved Kari Aasgaard og Eirik Haugen

 

Erfaringar frå årets sommarutstilling ved bygdamusea i Lom og Vågå

*Akantus, frå plante til treskurd i Ottadalen

*Ottadalen har vore og er heim for mange treskjærarar

*Eirik Helleløkken

*Utveksling av kunnskap  

*Ta gjerne med gjenstandar for innspel og drøfting

 

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 19.00.          

Foto: Historielaget har i sommar fått eit skap som ser ut til å vera etter Per Veggum.
Det andre bildet viser eit skap som Kari Aasgaard har laga i Per Veggumstil til sommarutstillinga.Kaffespleis kr 50,-

Alle velkomne! *********************************************************************

                           

                             Vågå historielag

Har tur til Olufhuset på Øvre Havn og milorghytta Reiret på Sel.


Stein Havn Karlsen har restaurert Olufhuset for å ta vare på minnet om dei tre motstandsmennene Oluf Havn, Einar Boyesen og Helge Frøisland som vart skote der den 29. mars 1945.

"Reiret" som er freda vart bygd i 1944 og er såleis 75 år i år.

Hytta vart prefabrikert på Enstadverkstaden av

Hans Enstad og Johs. Galstad, Torstein Myrum

frakta lemmane til Øvre Havn.

 

Onsdag 14. august 2019 kl. 18.00.

Samkjøring frå Smedsmo kl. 17.30.
*********************************************************************

  

                       Kveldsseto i Ullinsvin
     Høvre, bogtre, stas-sleder, ferdaskrin og reisekister.

 
Foredrag av Torveig Dahl
Om den kulturhistoriske magasinutstillinga i Ullinsvin.
Med utgangspunkt i signifikansprosjektet i Gudbrandsdalsmusea:


 *Jutulheimen bygdamuseum – samlingshistorikk
 *akantus, flatskurd
 *stutt innføring i stilhistoria
 *nokre kjende treskjærarar
 *i kva grad er utvalet representativt?
 *i kva grad er utvalet relevant?
 *konteksten i innsamlinga

Kom og sjå magasinutstillinga som også omfattar målerisamling!
Alle velkomne!
Onsdag 10. juli 2019 kl. 19.00.
Inngang med kaffe kr 100,-.Arr.: Ullinsvin drift as, Gudbrandsdalsmusea as, Vågå historielag