Framsida.

Kveldsseto i Jutulheimen

                   Svein og drosja.

Onsdag 14. juni 2023 kl. 19.00.

Kjell Løkken fortel og viser bilde frå Svein P. Løkken sitt liv.


Her vil oss få sjå bilde frå drosjeturane og dei forskjellige bilane han har brukt. 


Inngang inkl. kaffe kr 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

                           «Bøte»

Torsdag 11. mai 2023 kl. 19.00.

Victoria Nor har jobbet i Gudbrandsdalsmusea med utarbeiding av utstillingen "Bøte" som skal være i Ullinsvin i sommer.

Samtidig har hun registrert og gått gjennom tekstilsamlingen til Vågå historielag og andre avdelinger i museet.


 Victoria  er utdannet bunadtilvirker og har vært hos oss gjennom Norsk håndverksinstitutts prosjekt "ungt tradisjonshåndverk".

 Denne kvelden får dere høre henne fortelle om arbeidet med utstillingen.

"Bøte" handler om vårt syn på tekstiler før og nå, med fokus på reparasjon og gjenbruk.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

                        Fotokveld

Onsdag 12. april 2023 kl. 19.00.

Rundt omkring i bygda ligg det album med gamle bilde, etter kvart blir det ukjend kven som er avbilda.

I historielaget og på arkivet i Ullinsvin er det nå fleire frivillige som skannar og registrerer bilde og legg dei ut på nettsider.

Mange bilde har kjende motiv, andre kan det vera nokon som kjenner når dei får sjå dei på nett.

Denne kvelden vil vi vise mange innkomne bilde på storskjerm.

Vi vil også vise korleis vi finn bilde på flickr og digitaltmuseum samt bruk av facebooksider for attendemeldingar.

Ta gjerne med bilde for skanning, vi vil gjerne låne inn meir.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Desse bilda er frå nordgard Viste.

Årsmøte


                       Jutulheimen


          Onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00.

 

Sakliste:

 1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Innkomne saker
 6. Val av 2 styremedlemmar for 3 år

        -Val av 3 varamedlemmar til styret

        -Val av styreleiar og nestleiar

        -Val av 2 revisorar

        -Val av ny valkomite

     7. Kontingent

 


Gard og slekt

Etter årsmøtet ser vi på slekter og garddelingar på Stokstad m/Nesset, delingar og saman-slåingar av Sandbusgardane, Kleppeområdet med Bråtå, Åsen, Jukulen m.m., bruka frådelte frå Valde mellom Tessa og Arnøygarden, samt oppdelinga av Rottem. Kanskje blir det meir viss vi får tid.


Fotoarkivet

Vågå Historielag vil vise sitt fotoarkiv på Flickr.com. Mange bilder er alt lastet opp og flere kommer. Link til dette fotoarkivet ligger i menyen her. Utforsk og kos dere.
Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen, v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på bok av Trygve Hesthagen og Einar Kleiven.

 

Trygve Hesthagen vil fortelja om fisking i Vågå gjennom tidene.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

         Orgla i Vågåkyrkja

Onsdag 11. januar 2023 kl. 19.00.

I Vågåkyrkja har det gjennom tidene vore fleire orgel.

Kari Aasgaard og Dag Valde Aasheim fortel historia om desse.

* orgel på 1800-talet

* fleire orgel på 1900-talet

* nytt orgel i 2002; treskjæring, måling og tilpasning i     kyrkja

* freding av det gamle orgelet

* korleis kan historielaget ta vare på det freda orgelet?


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

    Fiskevatn utenfor allfarveg

     v/Morten Wangen


Onsdag 14. desember 2022 kl. 19.00.


I et historisk perspektiv har fisken fra høgfjellet vært en viktig del av eksistensgrunnlaget til folk i distriktet. Krigen i Ukraina, pandemi, klimakrise har gitt økt fokus på matberedskap og sjølforsyning. En viktig del av spisskammerset vårt ligg i fjellet. Stuttreist mat er dessuten god miljøpolitikk.

 

Onsdag den 14. desember kjem Morten Wangen og held foredrag om boka si «Fiskevatn utenfor allfarvegi Skåbufjellet og østre del av Jotunheimen»


Hovedmålsettinga var å lage ei praktisk guide bok for den som ønsker å dra på fisketur. Boka tar også for seg tema som kultivering fjellvatna og konservering av fisk. Herunder kaldrøyking og nedlegging av råkåfisk. Det er viktig at kunnskap og tradisjoner holdes i hevd.

 

Morten vil vise en serie med bilder der det også vil bli et tilbakeblikk på kraftutbygginga av Vinstra-vassdraget og hvordan utbygginga påvirka fiske. Målt mot samfunnets nytteverdi tapte fiskeressursene i kampen mot kraftutbygginga.

 


For den som er interessert blir det også mulighet for å kjøpe boka til Morten.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. november 2022 kl. 19.00.

 

  Boklansering

«Sætrene i Vågå»

 

Kaffeservering.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 9. november 2022 kl. 19.00.

 

Årbok for Gudbrandsdalen

v/redaktøren Geir Beitrusten


* 90 år sidan fyrste årboka kom

* Presentasjon av årboka for 2022

* Ståtarkongar (bygdavektarar) i Gudbrandsdalen                                                                                                           

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00.

 

Kvinnehandverk på 1600-talet

Gjensyn med ei mønstring i Vågå i 1995

 v/Ivar Teigum

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen i sommar

Onsdag 20. Juli kl. 19:00

Jakup Skjedsvoll kjem denne kvelden for å fortelja om arkeologiske utgravingar i Gudbrandsdalen.

Arkeologiske utgravingar for E-6 på Fron - kva fortel dei oss om Vågå?

   **********************

Onsdag 13. Juli  Kl.19:00

Hanna Resvoll-Holmsen.

Gunnar Sandbo vil denne kvelden vise frem postkort Hanna og mannen har sendt og fått. Mange har Hanna skrevet og sendt til sin mann. Han vil også vise bilder fra Nasjonalbibliotekets samling.

Gunnar vil også vise en serie bilder fra Vågå og Lom som er tatt i 1865.

  *************************

Onsdag 6. Juli 2022 kl. 19:00

Gunvor Ahlberg fra Sverige var i lengre perioder i Vågå. Hun har tatt mange dokumentasjonsfoto fra tiden ca.1960 til 1980 som Kjell Løkken vil presentere denne kvelden.
Disse bildene har ikke vært vist før!

  *************************

Onsdag 29. juni 2022 kl.

19.00

Konsert i Jutulheimen!

Folkemusikaren Rasmus Kjorstad kom i april ut med si fyrste soloplate.

  **********************

Onsdag 22. juni kl.19:00

 Nytt frå arkivet og gjenstandssamlinga.

 I kveld vil Kristin Akslen Hagen og Eirik Haugen vise fram kva som er innkome av nytt dette året.

 ***********************

Den fyrste

onsdag 15. juni kl. 19.00

med Trond Ole Haug om folkemusikkbygda Vågå.

 ***********************

Årsmøte


Innkalling til årsmøte i Jutulheimen onsdag 20. april 2022 kl. 19.00.


Sakliste:

 1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Innkomne saker
 6. Val av 1 styremedlem for 3 år

    Val av 3 varamedlemmar til styret

    Val av styreleiar og nestleiar

    Val av 2 revisorar

    Val av ny valkomite

 1. Kontingent

Kanskje tek vi litt om eit historisk tema:

 

Ferdselsvegane i fjellet

Vi ser på gamle kart frå 1800-talet som viser omfattande innteikning

av korleis ferdselsvegane gjekk, både til sæterområdene og elles.

 

Bildet er frå Storvikssætra som var ein mykje brukt kvilingsstad.

                          Kjøkken i Jutulheimen

Vågå Historielag vil ha nytt kjøkken i Jutulheimen.

Sparebankstiftelsen har gjeve kr 100000,-


Vi treng meir og forsøker med ein innsamlingsaksjon gjennom "Spleis".


https://spleis.no/209296Helsing

Vågå historielag

styret

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. desember 2021 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen 

v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på ny bok av Trygve Hesthagen og

Einar Kleiven.


Inngang inkl. kaffe kr. 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 10. november 2021 kl. 19.00.


  Presten Johan Storm

v/Johan Storm Munch

Johan Storm, prest i Vågå 1745-1776

-om han og hans familie, en viktig familie for Vågå.

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Ullinsvin.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00.


Livet på sætra

Eldre budeier fortel om livet på sætra,

i samtale med Eirik Haugen

- Full drift på dei fleste sætrene på 1950- og 60-talet

- Eit eige samfunn på sætrene – barna var ofte med mora på sætra

- Stell av dyra – handmjølking eller mjølkemaskin?

- Mjølkebilen – frakt av både mjølk og folk

- Sæterslått og høykjøring

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Bildet viser Ragna Sveum som mjølkar geit.

Kveldsseto i Jutulheimen

 Torsdag 2. september 2021 kl. 18.00.


Vandring til Tingsvasletta –

1000 år etter kristningsferda til Olav den heilage


Guida vandring til Tingsvasletta der Olav Digre etter segna heldt ting med vagverane.

Samling i Jutulheimen etterpå der Ola Grøsland fortel om åsatru og kristendom.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Mållaget Ivar Kleiven og Vågå historielag

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no

Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Melding til webansvarlig her under.