Framsida.


******************

Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


  *****************

   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

*******************

 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

*******************


Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 12. oktober 2022 kl. 19.00.

 

Kvinnehandverk på 1600-talet

Gjensyn med ei mønstring i Vågå i 1995

 v/Ivar Teigum

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag


****************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen i sommar

Onsdag 20. Juli kl. 19:00

Jakup Skjedsvoll kjem denne kvelden for å fortelja om arkeologiske utgravingar i Gudbrandsdalen.

Arkeologiske utgravingar for E-6 på Fron - kva fortel dei oss om Vågå?

   **********************

Onsdag 13. Juli  Kl.19:00

Hanna Resvoll-Holmsen.

Gunnar Sandbo vil denne kvelden vise frem postkort Hanna og mannen har sendt og fått. Mange har Hanna skrevet og sendt til sin mann. Han vil også vise bilder fra Nasjonalbibliotekets samling.

Gunnar vil også vise en serie bilder fra Vågå og Lom som er tatt i 1865.

  *************************

Onsdag 6. Juli 2022 kl. 19:00

Gunvor Ahlberg fra Sverige var i lengre perioder i Vågå. Hun har tatt mange dokumentasjonsfoto fra tiden ca.1960 til 1980 som Kjell Løkken vil presentere denne kvelden.
Disse bildene har ikke vært vist før!

  *************************

Onsdag 29. juni 2022 kl.

19.00

Konsert i Jutulheimen!

Folkemusikaren Rasmus Kjorstad kom i april ut med si fyrste soloplate.

  **********************

Onsdag 22. juni kl.19:00

 Nytt frå arkivet og gjenstandssamlinga.

 I kveld vil Kristin Akslen Hagen og Eirik Haugen vise fram kva som er innkome av nytt dette året.

 ***********************

Den fyrste

onsdag 15. juni kl. 19.00

med Trond Ole Haug om folkemusikkbygda Vågå.

 ***********************

***************************************************************************************

Årsmøte


Innkalling til årsmøte i Jutulheimen onsdag 20. april 2022 kl. 19.00.


Sakliste:

  1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Innkomne saker
  6. Val av 1 styremedlem for 3 år

    Val av 3 varamedlemmar til styret

    Val av styreleiar og nestleiar

    Val av 2 revisorar

    Val av ny valkomite

  1. Kontingent

Kanskje tek vi litt om eit historisk tema:

 

Ferdselsvegane i fjellet

Vi ser på gamle kart frå 1800-talet som viser omfattande innteikning

av korleis ferdselsvegane gjekk, både til sæterområdene og elles.

 

Bildet er frå Storvikssætra som var ein mykje brukt kvilingsstad.

***************************************************************************************

                          Kjøkken i Jutulheimen

Vågå Historielag vil ha nytt kjøkken i Jutulheimen.

Sparebankstiftelsen har gjeve kr 100000,-


Vi treng meir og forsøker med ein innsamlingsaksjon gjennom "Spleis".


https://spleis.no/209296Helsing

Vågå historielag

styret

*****************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. desember 2021 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen 

v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på ny bok av Trygve Hesthagen og

Einar Kleiven.


Inngang inkl. kaffe kr. 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag


****************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 10. november 2021 kl. 19.00.


  Presten Johan Storm

v/Johan Storm Munch

Johan Storm, prest i Vågå 1745-1776

-om han og hans familie, en viktig familie for Vågå.

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Ullinsvin.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag


****************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00.


Livet på sætra

Eldre budeier fortel om livet på sætra,

i samtale med Eirik Haugen

- Full drift på dei fleste sætrene på 1950- og 60-talet

- Eit eige samfunn på sætrene – barna var ofte med mora på sætra

- Stell av dyra – handmjølking eller mjølkemaskin?

- Mjølkebilen – frakt av både mjølk og folk

- Sæterslått og høykjøring

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Bildet viser Ragna Sveum som mjølkar geit.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag


****************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

 Torsdag 2. september 2021 kl. 18.00.


Vandring til Tingsvasletta –

1000 år etter kristningsferda til Olav den heilage


Guida vandring til Tingsvasletta der Olav Digre etter segna heldt ting med vagverane.

Samling i Jutulheimen etterpå der Ola Grøsland fortel om åsatru og kristendom.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Mållaget Ivar Kleiven og Vågå historielag


****************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 11. august 2021 kl. 19.00.


   Plantefarging

v/Bjørg Schultz og Elin Hestdal Grev.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

For 4000 år sidan hadde kinesarane både raude og blå farger på klede dei hadde. I oldtidsgraver finst det nesten alltid restar av tekstilar farga med planter.

No skal vi får vere med inn i eventyret om plantefarging og lære oss korleis det går an å få til fine fargar av plantar vi finn i naturen.

Bjørg Schultz er rådgjevar i studieforbundet kultur og tradisjon. Ho driv verksemda Mangesysleriet og er handverkar i Norges husflidslag med tekstil i naturmateriale som hovudområde.

Elin Hestdal Grev er aktiv i Vågå husflidslag og produsent av handverksprodukter.

Dei to deler av kunnskapen sin og vil syne fram prosessen med plantefarging.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 4. august 2021 kl. 18.00.


Musikk og magi med

Huldra Hildur.

Aslak Brimi, Mari Midtli m.fl.


Framsyninga foregår ute på tunet.

Inngang inkl. kaffe kr 150,-.

Huldra Hildur er ei barneforstilling der vi blir med huldra Hildur til fjells med song og musikk. Barneplata med same namn er spelemannsnominert.

Frå omtale på folkemusikk.no: "Skal vi kalle det en naturmystisk barnemusikal fra byen og fjellet? (...) Forfatterdebutant Aslak Brimi har lykkes med å lage ei historie i ord og toner som bør treffe barn både i by og bygd - en fortelling som også kan gi dagens travle småbarnsforeldre ett og annet å tenke over."

Tekst og musikk er av Aslak Brimi. Vi er så heldige å ha fått forestillinga til Jutulheimen og Kveldsseto.

Dei medvirkande er i tillegg til Brimi, Mari Midtli med sang og som huldra, Mads Erik Odde på trekkspel, Even Lusæter som forteljar, og Pål Svindland og Espen Wensaas som musikarar.

Foto: Tom Erik Solstad/Fjuken

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 28. juli 2021 kl. 19.00.


Var norddølane "noko for seg sjølv"?


v/ Jakup Skjedsvoll


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi får høyre om kvar grensa gjekk mellom Norddalen og Sørdalen, og nokre tankar om korfor ho gjekk der.

Jakup Skjedsvoll frå Vågå er cand. agric, og pensjonert jordskiftedommar. Han har skrive ei rekkje artiklar i lokalhistoriske årbøker, særleg om utmark, stadnamn og slektshistorie. Denne kvelden vil Skjedsvoll snakke om kvar grensa gjekk mellom nord- og sørdalen i mellomalderen.

Grensa mellom nord og sør i Gudbrandsdalen var sagt å gå ved "Rost", og det har vore usemje om kvar dette var.

Skjedsvoll drøftar dette ut frå opplysningar om gardar og grender som er sagt å liggje sør og nord for grensa, og ut frå ulik skattlegging i Norddalen og Sørdalen. Han ser også på kvar grensa naturleg kunne gå, og ikkje minst sjølve namnet "Rost" og kvar det kunne liggje. Han kjem også inn på det gamle vegsystemet nordover frå det sentrale maktsenteret i dalen, på Sør-Fron.

Oversiktbildet er frå grenseområdet ved Harpefossen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 21. juli 2021 kl. 19.00.


Rakels vevnad

v/ Hans Jacob Dahl.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Bli med på ei reise gjennom Rakel Onsum Bergs produksjon av bildevev.

Onsum Bergs vevkunst er aktuell som ein del av sommarutstillingane i galleri Ullinsvin i Vågå.

Gjennom Kveldsseto blir vi også kjente med dei arbeida som ikkje blir vist fram i utstillinga.

Reiseleiar er Hans-Jacob Dahl, mangeårig sokneprest i Dovre, og sidan 2010 leiar av Pilegrimssenteret Dovrefjell.
Han har kjent Rakel gjennom mange år, og arbeidde saman med henne da ho vov fire klede til preikestolen i Dombås kyrkje på 1990-tallet.

Kleda gjekk tapt i brannen 20. februar 2020.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 14. juli 2021

kl. 19.00.


   Nytt frå arkivet

v/ Kristin Akslen Hagen


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Vi tek stadig imot nye arkiv ved Gudbrandsdalsmusea sitt dokumentasjonssenter

for Nord-Gudbrandsdal.

Mellom anna har vi fått inn eit heilt års arbeidsrekneskap for ein hest!

Denne kveldsseto får vi høyre avdelingsledar Kristin Akslen Hagen fortelje om skattane folk let oss ta vare på.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 7. juli 2021

kl.19.00.


Fel-Jakup 200 år

Ivar Teigum fortel


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

I år er det 200 år sidan Fel-Jakup vart fødd i Skjåk. Fel-Jakub var rekna som ein meisterspelemann på flatfele. Han har hatt stor innverknad på folkemusikken i midt-Norge.

Ivar Teigum er historikar og tidlegare lektor frå Skjåk. Han vil fortelje meir om Fel-Jakup denne Kveldsseto.

På biletet ser du bautaen som var reist til 100-årsminnet i 1921. Bautaen er hogd ut av fjellmannen Svein Kvitingen. Foto: Per Steinar Løkken

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 23. juni 2021 kl. 19.00


  Vågå – Norges Hollywood.

  Bent Kvalvik.


  Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Forskingsbibliotekar Bent Kvalvik i film- og kringkastingsseksjonen ved Nasjonalbiblioteket fortel om Vågå som populær opptaksstad for norske og utanlandske filminnspelingar gjennom tidene, frå stumfilmens urtid og heilt fram til nesten våre dagar.

Kvalvik har i over 20 år, arbeidd med restaurering og formidling av eldre norsk filmmateriale, og presentert sjeldne norske filmar på filmfestivalar i inn- og utland.

Biletet er frå den tyske filmen «Peer Gynt» og syner skodespelar (i tittelrolla) Hans Albers. Filmen er frå 1934 med regi av Fritz Wendhausen.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

***************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00.

Vågåleikje frå jubilerande spelmenn.

Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.


I knapt nokor bygd finn vi fleire spelemenn enn i Vågå i tiåra etter krigen, og mange av desse har jubileum i fjor og i år.

Dette gjeld mellom anna Ola Opheim og Pål Skogum.

Dette blir hovudtemaet for konserten i Jutulheimen den 16. juni med Leif Inge Schjølberg og Ola Grøsland.

Her blir det spelt mange gamle leikje, også knytt til slaget i Kringen i 1612.

 

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag

*****************************************************************************************

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 30. juni 2021

kl. 19.00.


Frå reinsdyrtå til Castagnari.

gamle instrument.

Tom Willy Rustad og

Stein Villa


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

To av Norge sine beste formidlarar av musikk på gamle instrument tar oss med på ei musikalsk reise frå menneskeskapt lyd i steinalderen og fram til tradisjonsmusikk i vår tid. På vegen blir vi mellom anna betre kjent med Leif Løchen som budde på Valbjør i Vågå, ein av pionerane i norsk folkemusikkmiljø som i år ville vorte 100 år.

Stein Villa har ansvar for tradisjonsmusikkarkivet for Gjøvik og Toten i Mjøsmuseet.
Tom Willy Rustad har tilsvarande stilling for midt-Gudbrandsdalen i Gudbrandsdalsmusea.

Stein Villa formidlar folkemusikk til barnehagar og skuler, høgskuler og universitet. I tillegg er han ein allsidig musikar som held konsertar og kurs i inn- og utland.

Rustad er ein av landets fremste og mest allsidige folkemusikkutøvarar både som utøvar, pedagog og komponist. Han er ein del av gruppa Kvarts som mellom anna har vunne fleire spelemannsprisar, stått bak fleire tingingsverk og turnert i inn- og utland. Rustad har vore lærar ved dei fleste utdanningsinstitusjonane i Norge og har gitt ut lærebøker i toraderspel.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea og Vågå historielag


***************************************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

                   Ord og strengar enkelt kopla

Onsdag 9. juni 2021 kl. 19.00.


Tore Jørgen Rødølen og Ingrid Løkken.

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Orda er det Ingrid Løkken som står for, ho les frå eiga bok – Enkel kopling. Tore Jørgen Rødølen spelar på mange strenger, ja, han spelar her både fele, cello, nyckelharpe og hardingfele. Dels les og spelar dei kvar for seg, og så er det nokre fellesnummer.


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

******************************************************************

  Årsmøte Vågå Historielag

 Innkalling til årsmøte i Jutulheimen

 onsdag 14. april 2021 kl. 19.00.

   Sakliste:

- Val av møteleiar og ein til å skrive       møteboka.

 - Godkjenning av innkalling og sakliste.

 - Årsmelding.

 - Rekneskap.

 - Innkomne saker.

 - Val av 2 styremedlemmar for 3 år. 

   Val av 3 varamedlemmar til styret.

   Val av styreleiar og nestleiar.

   Val av 2 revisorar.

   Val av ny valkomite.

   Kontingent.

 Ullinsvin fyrst på 1900-talet. Foto frå     Hølen, Vågå historielags fotoarkiv.

******************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

                      Filmbygda Vågå

                               Avlyst / Utsatt

Onsdag 11. november 2020 kl. 19.00.

Foredrag av Bent Kvalvik frå Nasjonalbiblioteket.

Med bilder og filmsnuttar tek han oss med attende til norske og utanlandske filminnspelingar i Vågå:


-Fante Anne, 1920

-En glad gutt, 1932

-Liv, 1934

-Peer Gynt, 1934

-Synnøve Solbakken, 1934

-Gjest Baardsen, 1939

-Jørund Smed, 1948

-Synnøve Solbakken, 1957

-Knut Formos siste jakt, 1973

 

Kaffeservering/inngang kr 100,-.


P.g.a. pandemi treng vi påmelding til

Elin Grev  elinmo@hotmail.no   tlf.48158377.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                    Kveldsseto i Jutulheimen

Vi viser den norske filmen "Liv" frå 1934.


Ondsdag 14. oktober 2020 kl. 19.00.


Med Tordis og Alfred Maurstad, samt

Ingjald Haaland i hovudrollene.

Regissør Rasmus Breistein.

Basert på Kristofer Jansons forteljing i boka

"Fraa Bygdom" frå 1866.

Dette var den fyrste spelefilmen på nynorsk.

Dei fleste uteopptaka vart gjordt i Vågå,

bl.a. på nordgard Svare, Uleberg og i Besstrond.

 

Kaffeservering/inngang kr 100,-.

    

Fyrste visning: kl. 18.00.

Andre visning: startar med kaffeservering kl. 19.00.


P.g.a. pandemi treng vi påmelding til

Elin Grev elinmo@hotmail.no tlf.48158377, meld frå om fyrste eller andre visning.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                        Kveldsseto i Jutulheimen

 Gravminner på Vågå-       kyrkjegarden


Ondsdag 9. september kl. 19.00.


Martin Kleiven blir med og viser gamle gravminner på kyrkjegarden.

Frammøte ved kyrkja.

Kaffeservering i Jutulheimen etterpå.

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS


********************************************************************

                   Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen -


Onsdag 12. august kl. 19.00

med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.

"Haarde tider har vi døyet..." Gjenoppbygginga av Skårvangen
Jakup Skjedsvoll fortel i kveld om gjenoppbygging av gardane i fjellgrenda Skårvangen etter Svartedauen.Dette skjedde fyrst på 1600-talet. Så seint som i 1528 ser det ut til å ha vore folketomt i grenda som grodde att med Svartedauen.Han vil gjennom dette vise framveksten av gardane som finst i Skårvangen i dag.
 

Kaffeservering.
Inngang kr. 100


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

***************************************************************************

                         Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen - med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar. 

  -Falne døler
Det har rett og slett vore eit djupdykk ned i skjebne og død, seier Arild Teigen frå Kvam.

I fleire år har han drive med eit lett deprimerande innsamlingsarbeid. Resultatet er folkeopplysning i innbunde fasong. Arbeidet med å finne historiene til dei som fall under 2. verdskrigen resulterte i boka "Falne døler" - og foredraget i Jutulheimen i kveld. 

Onsdag 29. juli kl. 19.00


Kaffeservering.
Inngang kr. 100


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

******************************************************************************

                       Kveldsseto i Jutulheimen


 

Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen - med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.

                                                      Gamle våpen

Onsdag 22. juli kl. 19.00


Våpen var ein gong både nyttig og nødvendig - i dag er dei kulturskattar som mange helst vil gløyme.

På kveldsseto vil Knut Arild Teigum presentere børser frå Vågå historielag si samling, og eit par av sine eigne.


Kaffeservering.

Inngang 100kr.


Arr.: Gudbrandsdalsmusea as i samarbeid med Vågå historielag

 *****************************************************************************************

                   

                       Kveldsseto i Jutulheimen


           Velkomen til kveldsseto i Jutulheimen -

   med foredrag om historiske tema kvar onsdag i sommar.


Onsdag 8. juli kl. 19.00


Vågå er ei av dei mest fotograferte bygdene i Noreg - og pryda mange postkort

tidleg i førre århundre.

Gunnar Gjesling Sandbo viser og fortel i kveld historia bak mange datostempla

Vågå-motiv.

Ei reise frå Taulstadskriu til Tessanden og vidare bortover fjellet til Gjende.

Velkomen til kveldsseto!

Kaffeservering.

Inngang 100 kr.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS i samarbeid med Vågå historielag

 *********************************************************************                  

                     Kveldsseto i Jutulheimen


                   og årsmøte i Vågå historielag


Onsdag 11. mars 2020 kl. 19.00.

Foredrag av Ole Kristian Ødegård
Skia som var med å forme Norges selvstendighet
Foredraget handler om den historiske bakgrunnen til

Langskia (lauparskia) og Andorskia
på 1700 og 1800 tallet i Norge i både i Østerdalen og

i Nord-Gudbrandsdalen, og om min
tilnærming til skitypen gjennom å lage skiene og i praktisk bruk.

Kaffespleis


Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag

**************************************************************************************************                       

                       Kveldsseto i Jutulheimen


Foredrag av Johan Storm Munch
"Ole Bornemann Bull og Vågå"

Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00.


Kva kan dokumenterast?

Kaffespleis.
Alle velkomne!


Edvard Storm er nært knytta til folkemusikken gjennom sine dølaviser, han var bror til Gidsken, bestemor til Ole Bull. Og Ole Bull-statuetten som vart avduka i Ullinsvin i 2019.

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag