Framsida.

Kveldsseto i Jutulheimen

LIN. Frå frø til tråd.


24.juli 2024 kl.19.00

Kirsten Visdal og Bjørg Schultz vil denne kvelden ta oss gjennom utstillinga LIN som er å sjå i Ullinsvin gamle prestegard denne sommaren.

Foredraget er både teoretisk og praktisk og finn stad både i Jutulheimen og Ullinsvin.

19:00 i Jutulheimen

 -Bjørg viser prosessen frå frø til tråd
 -Historisk perspektiv
 -Bærekrafts-perspektiv
 -Kaffe og biteti

20:00 i Ullinsvin

 -Felles vandring frå Jutulheimen ned til         Ullinsvin (evt køyr bil)
 -Omvising i utstillinga LIN. Frå frø til tråd
 -Produksjon og bearbeiding - demo ved

  Bjørg Schultz
 -Aurbu lokalmatutsal i Ullinsvin er ope.


Inngang:100,- inkl kaffe og biteti.

Arr.: Vågå Historielag og Gudbrandsdalmusea.

Kveldsseto. 

      AVLYST

Det er varsla regn. Vi prøver til att seinare.

Historisk vandring til Kampen ovanfor Skultbakken.

Onsdag 12. juni 2024 kl. 19.00.

Passfoto av Ola Kampen

Den kjende spelemannen Ola Kampen hadde namnet sitt frå ein plass ovanfor Skultbakken.

Det har vore prata om akkurat kvar dette var.

Høa ovanfor Skultbakken heiter Kampen og namnet på heimen har nok fått namnet frå denne.

* slekta frå Kampen

* spelemannen Ola Kampen

* musikk blir det også

* «Kampen og ho Kari»

Frammøte på Skultbakken

Inngang kr. 100 inkl. kaffe og biteti.

Arr.: Vågå Historielag og Gudbrandsdalmusea.

Kveldsseto i Jutulheimen

                 Slektsgransking


v/Gudbrandsdal Slektshistorielag

Onsdag 8. mai 2024 kl. 19.00.


Kvifor driv vi med slektsgransking.

Presentasjon av Gudbrandsdal Slektshistorielag.

Medlemsskriftet Gudbrand.


Kjelder og arbeidsmåtar:

*Opplandsarkivet i Ullinsvin – kva kan ein finne der.

*Digitalarkivet – kyrkjebøker, folketeljingar m.m.

*Slektssøk i Amerika.

*Søk i gravsteinopplysningar.Inngang kr. 100 inkl. kaffe og biteti.


Arr.: Vågå Historielag og Gudbrandsdalmusea.

Dugnad i Jutulheimen.

Det blir dugnad ute i Jutulheimen, tysdag 7.mai -2024. Frå kl.18.00.🌿

Det blir raking, rydding og donting kring husa og i tunet.

Ta med rive og evt anna utstyr.

Servering!       Vel møtt!🌿

Årsmøte.

Vågå Historielag


Årsmøte i Jutulheimen.

Onsdag 10. april 2024 kl. 19.00.


Sakliste:

1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Innkomne saker

6. Val av 2 styremedlemmar for 3 år

Val av 3 varamedlemmar til styret

Val av styreleiar og nestleiar

Val av 2 revisorar

Val av ny valkomite

7. Kontingent


Gard og slekt

Etter årsmøtet ser vi på gardar og slekter:

*Sørlien/Nerlien- og Eide-området i Ottdalen

*Holongsøyen og Rusten

*Reiregrenda og Melingen

*Randsverk og Storvikssætrene mm.

Jutulheimen

Bersveinstugu.

Foto fra Norske gardsbruk.

Fotoarkivet

Vågå Historielag viser sitt fotoarkiv på Flickr.com. Over 5000 bilder er alt lastet opp og flere kommer. Link til dette fotoarkivet ligger på  menylinja over som "Fotoarkivet" . Utforsk og kos dere.
Kveldsseto i Jutulheimen

Villmarksliv i norske fjell

     Francis M Wyndham


Onsdag 10. januar 2024 kl. 19.00.

v/Ole Kristian Ødegård

Foredraget handler om Francis M Wyndham sin fantastiske Norgesreise i 1859 og hva som skjer med ham i livet etter denne turen.

Fra Bjørnejakt i Hardanger til Reinsjakt i Jotunheimen. Fra eventyrfortelleren

Peter Christen Asbjørnsen til gammalost i Bøverdalen.

Fra Jo Gjende, Petter Tronhus, og den vakre seterjenta fra Smådalssetra i Lom til den katolske Biskopen i London.


Inngang inkl. kaffeservering kr 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Vil du bli medlem ?

og støtte Vågå Historielag kan det gjerast ved å betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto 2085.25.95311.

Eller ta kontakt på e.post

post@vaagaa-historielag.org


I tillegg blir det utskrivi årleg frivillig medlemspengar på kr. 150,-

Jutulheimen utleige.

Jutulheimen har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


All henvendelsar og avtaler kan gjerast med


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no

Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Melding til webansvarlig her under.