Jutulen.                                            Jutulen.


Alle medlemmar får bladet Jutulen tilsendt i posten. Vil du bli medlem

og støtte Vågå Historielag kan det gjerast ved å betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto 2085.25.95311.

I tillegg blir det utskrivi årleg frivillig medlemspengar på kr. 150,-


Etterhvert blir eldre utgaver lagt her for alle som vil lese. Klikk på

bildet av det bladet du vil lese og du får opp bladet som pdf. format.


Jutulen 2024, kan bestillast hjå Knut Raastad på  e.post,  pris kr.150,- pluss porto.