Arkiv 2021

Året 2021

                          Kjøkken i Jutulheimen

Vågå Historielag vil ha nytt kjøkken i Jutulheimen.

Sparebankstiftelsen har gjeve kr 100000,-


Vi treng meir og forsøker med ein innsamlingsaksjon gjennom "Spleis".


https://spleis.no/209296Helsing

Vågå historielag

styret

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 8. desember 2021 kl. 19.00.


Fiske i Jotunheimen 

v/Trygve Hesthagen

 

"Fiske i Jotunheimen

    - frå matauk til hobby i Vågå"

er tittelen på ny bok av Trygve Hesthagen og

Einar Kleiven.


Inngang inkl. kaffe kr. 100,-

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen

Onsdag 10. november 2021 kl. 19.00.


  Presten Johan Storm

v/Johan Storm Munch

Johan Storm, prest i Vågå 1745-1776

-om han og hans familie, en viktig familie for Vågå.

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Ullinsvin.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Kveldsseto i Jutulheimen


Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00.


Livet på sætra

Eldre budeier fortel om livet på sætra,

i samtale med Eirik Haugen

- Full drift på dei fleste sætrene på 1950- og 60-talet

- Eit eige samfunn på sætrene – barna var ofte med mora på sætra

- Stell av dyra – handmjølking eller mjølkemaskin?

- Mjølkebilen – frakt av både mjølk og folk

- Sæterslått og høykjøring

 

Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Gudbrandsdalmusea og Vågå historielag

Bildet viser Ragna Sveum som mjølkar geit.

Kveldsseto i Jutulheimen

 Torsdag 2. september 2021 kl. 18.00.


Vandring til Tingsvasletta –

1000 år etter kristningsferda til Olav den heilage


Guida vandring til Tingsvasletta der Olav Digre etter segna heldt ting med vagverane.

Samling i Jutulheimen etterpå der Ola Grøsland fortel om åsatru og kristendom.


Inngang inkl. kaffe kr 100,-.

Arr.: Mållaget Ivar Kleiven og Vågå historielag

Jutulheimen utleige.

Jutulheimen har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


All henvendelsar og avtaler kan gjerast med


Eirik Haugen.

Tlf. 90057412.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no

Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

Melding til webansvarlig her under.