Prestgardshagen

  Prestgardshagen    Vipps: 520188.

 Prestgardshagen er ein del av Vågå Historielag, med eige delstyre og eige budsjett. Formålet med å gjenskape prestgardshagen i Vågå er å finne fram kulturverdiar som har vore skapt av forskjellige prestefamiliar gjennom fleire hundre år og at denne unike kulturhistoria skal kunne formidlast vidare inn i framtida.
 Og å vise at gamle hagar er levande kulturminne, som kan gje glede og inspirasjon til den enkelte av oss i dag.
Det er Unn og Birger Bostad som har vore primus motorar for å få dette til, Unn er dotter av tidlegare prest i VågåIvar Sjåstad.
Det var i 2019 26 frivillige som deltar i stell av hagen.

P1090939
IMG_2006
Bull-statuett
IMG_20220715_141002
IMG_20220715_141633
IMG_20220715_141200
IMG_20220715_141124
IMG_20220601_174248
IMG_20220601_173947
IMG_20220715_142705
IMG_20220715_142653
IMG_20220715_142639
IMG_20220715_141339
IMG_20220715_142649
IMG_20220715_141305
IMG_20220715_141236

            For kontakt med gruppa:
Leiar Kari Hølmo Holen - tlf.  90736129
         Magnhild Råstad - tlf.  45887803
         Ågot Råstad- tlf.

 

I prestgardshagen er statuett av

Ole Bull på plass, gåve gjeve av

Unn og Birger Bostad.

Oversikt over husa i Ullinsvin fin du under her:

Norsk verson:           

Engelsk verson:


Årsmelding for Prestgardshågån finn du her:

 -2021-2022-2023-