Framsida.

                               Velkommen til

    Vågå Historielag

                                                                                                                                                 
Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020


Jutulheimen


har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.


 


All henvendelsar og booking kan gjerast til


Eirik Haugen.

Tlf. 90530671.


E.post.


For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.


gudbrandsdalsmusea.no


 

Alle medlemmar


får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto


       2085.25.95311   


   I tillegg blir det   utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-


   Vågå Historielag og

      styreleiar kan

       treffast på.     


post@vaagaa-historielag.org


 

 

                           

                             Vågå historielag

Har tur til Olufhuset på Øvre Havn og milorghytta Reiret på Sel.


Stein Havn Karlsen har restaurert Olufhuset for å ta vare på minnet om dei tre motstandsmennene Oluf Havn, Einar Boyesen og Helge Frøisland som vart skote der den 29. mars 1945.

"Reiret" som er freda vart bygd i 1944 og er såleis 75 år i år.

Hytta vart prefabrikert på Enstadverkstaden av

Hans Enstad og Johs. Galstad, Torstein Myrum

frakta lemmane til Øvre Havn.

 

Onsdag 14. august 2019 kl. 18.00.

Samkjøring frå Smedsmo kl. 17.30.**********************************************************************

  

                       Kveldsseto i Ullinsvin
     Høvre, bogtre, stas-sleder, ferdaskrin og reisekister.

 
Foredrag av Torveig Dahl
Om den kulturhistoriske magasinutstillinga i Ullinsvin.
Med utgangspunkt i signifikansprosjektet i Gudbrandsdalsmusea:


 *Jutulheimen bygdamuseum – samlingshistorikk
 *akantus, flatskurd
 *stutt innføring i stilhistoria
 *nokre kjende treskjærarar
 *i kva grad er utvalet representativt?
 *i kva grad er utvalet relevant?
 *konteksten i innsamlinga

Kom og sjå magasinutstillinga som også omfattar målerisamling!
Alle velkomne!
Onsdag 10. juli 2019 kl. 19.00.
Inngang med kaffe kr 100,-.Arr.: Ullinsvin drift as, Gudbrandsdalsmusea as, Vågå historielag

*****************************************************************************************

                                       :Klikk på bildet for meire informasjon.

*****************************************************************************************

 

                    Kveldsseto i JutulheimenOnsdag 19. juni 2019 kl. 19.00.

Magnus Berg, verdskjend elfenbeinskunstnar

Foredrag av Hans-Jacob Dahl
Magnus Berg, treskjærar, målar og elfenbeinskunstnar.
Magnus Berg (1666-1739) kom frå Sel.

Han vart i si tid ein kjend kunstnar av europeisk format,

og levde store delar av livet i København.
Som ung var Magnus i teneste hjå soknepresten i Vågå,

Henning Munch.


Kaffespleis.
Alle velkomne!

Arr.: Gudbrandsdalsmusea AS og Vågå historielag

 ****************************************************************************************    

                                 Kveldsseto
                       på Gålen ved nedre Sjaadalen


Onsdag 12. juni 2019 kl. 18.00
til markering av:

-Gålen er 125 år
-Vågåsommaren var for 125 år sidan
-Kristen Holbø vart fødd for 150 år sidan

Program:
-Om buas historie.
-Om Vågåsommaren.
-Om Kristen Holbøs Sjodalsmaleri.

Kaffe og "biteti". Ta gjerne med klappstol!Arr.: Anne og Inger HolbøGålen og Vågå historielag

Frå Postfuru kan ein gå vegen langs med nedre Sjaadalen og vidare stigen til Gålen

**********************************************************************

                 Historisk vandring ved Bårstad


-  Bårstadanlegget.

-  Taugbana.

-  Korleis ta vare på kulturminnene.

   Kjentmann er Jakob Kleiven

 

Onsdag 8. mai 2019 kl. 18.00.

Frammøte Bårstad.


Ta med kaffe til kvilepause.

Alle velkomne!


Arr.: Vågå historielag i samarbeid med GudbrandsdalsmuseaBårstad

         *********************************************************************************

                     

                         Kveldsseto i Jutulheimen


Den eigentlege Jutulen og Blessomen

Ivar Teigum set segna inn i ein historisk samanheng 
* Innføring av eineveldet i 1660
* Kongehylling i København og Christiania
* Vagverar i rikspolitikken 
* Kven var Johannes Blessom?


 Onsdag 10. april 2019 kl. 19.00.                                     Jutulen og Blessomen

 Kaffespleis                                                                      
 Alle velkomne! Arr.:Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea       ****************************************************************

               

                     Vågå historielag er 90 år 


Årsmøte og jubileumsfeiring med blautkake i Jutulheimen

    onsdag 13. mars 2019 kl. 19.00.
* Blikk på historia gjennom 90 år
* Bildekåseri av Dag Aasheim om alle husa

   som historielaget eig.

        *********************************************************************************                                                               

                                  Kveldsseto

                                                             

                         Bårstad og gruvegangane

 

                                       v/Kjell Voldheim, Terje Kleiven og Even Lusæter

 

-Filminnslag frå tida det var full drift på Bårstad

-Historia om Bårstad

-Bildeserie frå gruvegangane, gruvekart

-Filminnslag frå gruvene slik dei ser ut nå

-Lokomotivet

-Kulturminne – kva kan gjerast for å ta vare på dette

 

på Lalm samfunnshus,

onsdag 13. februar 2019 kl. 19.00.

 

Inngang m/kaffe kr 50,-.

Alle velkomne!

 

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fototekst:

70 meter under bakken, nede i ei samanrasa og nedisa gruvesjakt, står to lokomotiv. Like intakt som da gruvearbeidarane sette dei frå seg for over tretti år sidan.

Foto: Vågå historielag.

 

 

 

Iver, Imbert og Estin Kleiven.

         ********************************************************************************

                          

                          Kveldsseto i Jutulheimen

 

                                    Kristian Mo

 

Ola Grøsland fortel om Kristian Mo som var svært sentral i mange saker i Vågåhistoria på 1900-talet.

*Radikalar frå bondesamfunnet

*Turbulent studietid  

*Formann i Vågå Ap på 1930-talet

*Ragnvald Skrede-saka

*Krigsfangenskap i Tyskland

*Omstridd journalist i Dagningen

*Gjendebåt-saka

*Ihuga nynorskmann

*Humanetikar

 

Onsdag 9. januar 2019 kl. 19.00.

Kaffespleis

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea

 

 

 

    

       **********************************************************************************

 

                       Kveldsseto i Jutulheimen

 

                                                           Boklansering

 

                                               "Han sa han kom fra fjellet"

 

Ole Kristian Ødegård presenterer si nye bok.

 

*Om innhaldet i boka og målet med den, og kva Ida Kolden har gjort med designet av boka.

 

*Leiting etter stasrifla (støste staalpipa) som Jo Gjende eigde har ført historia over til USA og Minnesota.

 

*Ei skihistorisk hending som knyter Sjodalen og Jo Gjende til Chamonix i Frankrike.

 

   Boksalg og signering.

 

 

 

Onsdag 12. desember 2018 kl. 19.00.

 

Kaffespleis

 

Arr.: Vågå historielag

 

 

 

 

      

 

**********************************************************************************

 

 

                        Kveldsseto i Jutulheimen

 

             Forsking med utgangspunkt i Norddalsarkivet

 

 

 

Mette Vårdal har nyleg teke doktorgraden i historie ved Universitetet i Bergen,

basert på materiale i arkivet.

 

Vi inviterer til Kveldssto for å bli betre kjent med dette arbeidet.

 

Ivar Teigum – orienterer om avhandlinga og om perioden 1745-1840 i Norddalen.

 

Mette Vårdal – forsking på husmannsarkiv generelt og arkivet frå Bersveinstugu i Vågå spesielt.

 

Onsdag 7. november 2018 kl. 19.00.

 

Kaffespleis.

 

Alle velkomne!

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Bersveinstugu ca 1950.

 

Arr.: Vågå Historielag og Gudbrandsdalsmusea v/Norddalsarkivet i Vågå.

 

      **********************************************************************************

 

 

                     Kveldsseto i Jutulheimen

 

 

      Lansering av Årbok for Gudbrandsdalen 2018

 

Ola Grøsland presenterer boka og fortel om Vinje og Gudbrandsdalen.

 

Jakup Skjedsvoll held foredrag om Opphavet til allmenningane.

  - korleis oppstod allmenningane?

  - allmenningar i gamle lover – endring av allmenningretten

  - Kongens rett - Tesse som gåve til Torgeir Garmo

  - gamal rett og sedvane - bortbygsling av Lemonsjøen og Sjodalsvatna i 1349

  - strid med lomverane i 1465 om fiskerett på Lemonsjøen og Sjodalsvatna

  - allmenningsretten knytt til bygdelaga – forlik mellom

     Valdres og Gudbrandsdalen i 1558

  - overgang til personeige - utvida heimrast

  - gløymt allmenning – utskifting i Skogbygda på

    1800-talet

 

Måndag 29. oktober 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

 

 

 

 

 

Arr.: Vågå Historielag i samarbeid med Gudbrandsdal historielag Dølaringen og Gudbrandsdalsmusea.

 

     

          ********************************************************************************

 

 

 

                   Kveldsseto i Jutulheimen

                                          Vågå fram mot vår tid

 

Lektor Hans Sandviken held føredrag om

Vågå og Nord-Gudbrandsdalen frå slutten av 1800-talet og framover.

- samfunnsendringar

- parallellar til vår tid

 

Onsdag 10. oktober 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

 

Arr.: Vågå Historielag     

                                      

                                                                                                      Folkehøgskulen på Rommundgard 1867.

                                                                                                 Nr. 3 f.v. i fremste rekke er Christopher Bruun.

 

 

      

 

 

 

        **********************************************************************************

 

Folkehøgskulen på Rommundgard 1867. Nr. 3 f.v. i fremste rekke er Christopher Bruun.