Framsida.

Velkommen til

Vågå Historielag

 

 

 

Jutulheimen

 

har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.

 

 

All henvendelsar og booking kan gjerast til

 

Eirik Haugen.

Tlf. 90530671.

 

E.post.

 

For opplysningar om

omvisning og opningstider m.m. så finn du det på

nettsida her.

 

gudbrandsdalsmusea.no

 

 

 

 

 

 

Vågå Historielag og

styreleiar kan

treffast på.

 

 

Alle medlemmar

 

får Jutulen tilsendt

i posten.

Vil du bli medlem

og støtte historielaget

kan det gjerast ved å

betale for livsvarig medlemskap på kr. 300,- til bankkonto

 

2085.25.95311

 

I tillegg blir det utskrivi årleg frivillig medlemspenger på kr. 100,-

 

Støtte til

Vågå Historielag kan og gjerast gjennom

Grasrotandelen i Norsk tipping.

Hver gang du spiller går

5 prosent av din innsats til mottakeren du velger.

Send sms

"Grasrotandelen 971301090"

til 2020

**********************************************************************************

 

Kveldsseto i Jutulheimen

 

Boklansering

 

"Han sa han kom fra fjellet"

 

Ole Kristian Ødegård presenterer si nye bok.

 

*Om innhaldet i boka og målet med den, og kva Ida Kolden har gjort med designet av boka.

 

*Leiting etter stasrifla (støste staalpipa) som Jo Gjende eigde har ført historia over til USA og Minnesota.

 

*Ei skihistorisk hending som knyter Sjodalen og Jo Gjende til Chamonix i Frankrike.

Boksalg og signering.

 

 

Onsdag 12. desember 2018 kl. 19.00.

 

Kaffespleis

 

Arr.: Vågå historielag

 

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto i Jutulheimen

 

Forsking med utgangspunkt i Norddalsarkivet

 

 

Mette Vårdal har nyleg teke doktorgraden i historie ved Universitetet i Bergen,

basert på materiale i arkivet.

 

Vi inviterer til Kveldssto for å bli betre kjent med dette arbeidet.

 

Ivar Teigum – orienterer om avhandlinga og om perioden 1745-1840 i Norddalen.

 

Mette Vårdal – forsking på husmannsarkiv generelt og arkivet frå Bersveinstugu i Vågå spesielt.

Onsdag 7. november 2018 kl. 19.00.

 

Kaffespleis.

 

Alle velkomne!

 

Bersveinstugu ca 1950.

 

Arr.: Vågå Historielag og Gudbrandsdalsmusea v/Norddalsarkivet i Vågå.

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto i Jutulheimen

 

 

Lansering av Årbok for Gudbrandsdalen 2018

Ola Grøsland presenterer boka og fortel om Vinje og Gudbrandsdalen.

Jakup Skjedsvoll held foredrag om Opphavet til allmenningane.

- korleis oppstod allmenningane?

- allmenningar i gamle lover – endring av allmenningretten

- Kongens rett - Tesse som gåve til Torgeir Garmo

- gamal rett og sedvane - bortbygsling av Lemonsjøen og Sjodalsvatna i 1349

- strid med lomverane i 1465 om fiskerett på Lemonsjøen og Sjodalsvatna

- allmenningsretten knytt til bygdelaga – forlik mellom

Valdres og Gudbrandsdalen i 1558

- overgang til personeige - utvida heimrast

- gløymt allmenning – utskifting i Skogbygda på 1800-talet

Måndag 29. oktober 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

 

 

 

 

Arr.: Vågå Historielag i samarbeid med Gudbrandsdal historielag Dølaringen og Gudbrandsdalsmusea.

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto i Jutulheimen

Vågå fram mot vår tid

 

Lektor Hans Sandviken held føredrag om

Vågå og Nord-Gudbrandsdalen frå slutten av 1800-talet og framover.

Folkehøgskulen på Rommundgard 1867. Nr. 3 f.v. i fremste rekke er Christopher Bruun.

- samfunnsendringar

- parallellar til vår tid

Onsdag 10. oktober 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå Historielag

Folkehøgskulen på Rommundgard 1867.

Nr. 3 f.v. i fremste rekke er Christopher Bruun.

 

 

**********************************************************************************

 

Kveldsseto

Historia om Hindsæter

 

Omvisning

- Stuttgongfossen kraftverk, Halvdan Lie bygde det fyrste kraftverket ca. 1950

- Singerstugu og Bernerstugu og om personane som gav desse husa namn

- den eldste delen av hotellbygget

- gjesteprotokollen frå 1898 og om personar som var gjestar der i opningsåret

- eigarar og vertsskap sidan 1898 ...... o.s.v.

- drifta i dag, lokale råvarer og kulturfokuserte måltid

Frammøte Hindsæter

Onsdag 12. september 2018 kl. 18.00.

Kaffeservering kr 75,-

 

Arr.: Vågå Historielag

 

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto / omvisning i Vågåkyrkja

v/Martin Kleiven.

 

- Kvar hadde dei ulike gardane sine kyrkjebenkar.

- Stupulen, om kyrkjeklokkene.

- Bygningsdelar frå eldre kyrkje

- Orgel, gravsteinar osv.

Onsdag 8. august 2018 kl. 19.00.

 

Arr.: Vågå Historielag

 

 

**********************************************************************************

 

 

Slåttedugnad i Ullinsvin

 

Ljåslått og hesjing nedanfor hagen i prestgarden.

Sundag 29. juli 2018 kl. 12.00.

 

 

 

 

Arrangør: Husflidslaget, Nordheradsprosjektet og Vågå historielag

 

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldstur til Tronhus i Randsverk

Omvisning og historia til Randsverk turiststasjon.

Vi får høyre om historia til plassen fram til i dag og om framtidsplanane.

Frammøte på Tronhus,

Onsdag 13. juni 2018 kl. 18.00.

Petter Tronhus med

to tiurer.

Arr.: Vågå Historielag

 

Fra venstre svenske kronprinsen Gustav V, Jens Tronhus

og hoffjegermester Thomas Fearnley. På Rusfjellet.

 

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto

Kvalfangarar frå Lalm

 

«Der går en av bondegårdene fra Gudbrandsdalen til Sørisen igjen»,

var overskrifta i Tønsberg Blad som skildra ein kvalbåt på veg ut.

 

Gudbrandsdølane var verdsette som arbeidarar på kvalbåtane.

 

Gamle kvalfangarar fortel om kvalfangst i Sydishavet.

- reisa frå Gudbrandsdalen til Mellomamerika og vidare til Syd-Georgia

- fangst langs iskanten ved Antarktis

- arbeidet og livet ombord på fangstbåtar og kokeri

Lalm samfunnshus, Onsdag 9. mai 2018 kl. 19.00.

Arrangementet er støtta av Oppland Stål og Sinclair Eiendom.

 

 

I kjeften på ein kval, t.h. Lars Kleiven, ein av sju lalmingar som reiste ut på kvalfangst

 

 

 

 

 

Inngang m/kaffe kr 50,-.

Alle velkomne!

 

 

Arr.: Vågå historielag i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea.

 

**********************************************************************************

 

Kveldsseto i Jutulheimen

Frå Sundstugun til Løvebakken

 

Tidlegare stortingsrepresentant Syver Berge fortel frå si tid i politikken.

Etterpå har historielaget ein gjennomgang av alle stortingsmenn frå

Vågå frå 1814 til 2018.

Onsdag 11. april 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå Historielag

 

 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Kveldsseto i Jutulheimen

Foredrag om Paul Kleiven og livet på Kleivsetra

 

Mye har blitt skrevet om Ivar Kleiven, men få er kjent med broren Paul, som bodde sammen med ham på Kleivsetra.

 

Onsdag 28. mars klokken 19.00, midt i påskeuka, vil Vågå Historielag

ved Vegard Veierød holde foredrag om ham.

 

Det vil bli vist bilder av Ivar og Paul fra tiden de levde på setra i Bøneslia.

Hovedvekt er lagt på Paul sitt liv og det han gjorde.

Veierød har registrert nærmere 500 gjenstander som Paul lagde.

Mange bilder viser både ham og de ulike gjenstander han snekret og solgte.

 

Vi er interesserte i opplysninger om gjenstander av Paul Kleiven og om noen har bilder av Ivar eller Paul.

 

Kaffespleis kr 50,-

 

 

 

Arr.: Vågå Historielag

 

 

**********************************************************************************

 

Årsmøte

 

 

Innkalling til årsmøte i Jutulheimen onsdag 14. mars 2018 kl. 19.00.

 

Sakliste:

1. Val av møteleiar og ein til å skrive møteboka.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Innkomne saker

6. Val av 2 styremedlemmar for 3 år

Val av 1 styremedlem for 2 år

Val av 3 varamedlemmar til styret

Val av styreleiar og nestleiar

Val av 2 revisorar

Val av ny valkomite

7. Kontingent

Fotokveld

I samband med årsmøtet blir det fotokveld. Med oppfordring om å ta med gamle bilder for skanning til historielagets fotoarkiv.

Vi viser denne kvelden tidlegare innsamla bilder på stor skjerm.

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

 

Kveldsseto i Jutulheimen

 

“Fedrifter fra Jotunheimen til Kristiania”

 

Foredrag av Ole Kristian Ødegård

 

Følg fekarene fra Leirongsdalen og Heimdalen på ruta til slaktehusa i Kristiania og Drammen.

 

Foredraget er ei reiseskildring i ord og bilder om ruta som fekarene fra Vågå brukte.

 

Foredraget er basert på nedtegnelser etter Ola Andersen Sandbu og

Jakup G Sandbu, og fra folk jeg har møtt på min vei i fekarenes fotspor.

 

Det vil også bli noen artige historier fra Fekarenes liv og virke, som da fekarene fra Bøverdalen og Heidal traff sønnen til dikterhøvdingen på Aulestad, og ei og anna «sann» hulderhistorie.

 

 

Onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00.

 

Kaffespleis.

 

Alle velkomne!

 

 

Arr.: Vågå Historielag

**********************************************************************************

 

 

Kveldsseto i Jutulheimen

“Om det å lafte”

Foredrag av Steinar Moldal

Hus, haugge, tømmer og skog.

Frå mellomalder til vår tid.

Onsdag 10. januar 2018 kl. 19.00.

Kaffespleis.

Alle velkomne!

Arr.: Vågå Historielag Øyastugu i Jutulheimen medan ho stod på Øy. Foto: Kjell Andersen

 

 

**********************************************************************************

**********************************************************************************

**********************************************************************************

**********************************************************************************

**********************************************************************************